• Konfiguracja pól własnych...
    Konfiguracja pól własnych...
  • dla kontrahentów ...
    dla kontrahentów ...

Wbudowana Analiza Klientów- częstotliwość zakupowa, zysk (i nie tylko)

 

Program Wbudowana Analiza Klientówdla Subiekta GT, pozwala na cykliczne wpisywanie do pól własnych kartotek kontrahentów (pola własne standardowe i rozszerzone) wyliczanych wartości.

Pozwala to na dostęp do tych danych bezpośrednio z list kontrahentów dostępnych w Subiekcie GT (moduł kontrahenci, lista kontrahentów F2)

 

Jest to kontynuacja popularnego dodatku Multi Stany 2 - przy czym w tym przypadku obliczenia wykonywane są dla kontrahentów a nie towarów.

 

 

UWAGA !! Zrzuty ekranów z prawej strony - pokazują jak skonfigurować pola własne i jak je używać na liście kontrahentów w Subiekcie GT !

 

 

Konfiguracji dokonujemy, poprzez zdefiniowanie odpowiednich pól własnych w programie Subiekt GT - w module Administracja -> Parametry -> pola własne -> kontrahenci.

Program obsługuje standardowe pola własne oraz pola rozszerzone typu kwota lub liczba.

 

Pola rozszerzone typu kwota lub liczba, są w bazie danych wartościami numerycznymi, stąd dają się lepiej sortować niż standardowe pola własne, gdzie zapis przechowywany jest w formie tekstu.

 

Pola powinny mieć nazwę wg schematu:

 

A_XX/MAG/P1/P2

 

gdzie :

A_ - to prefix mówiący, że to pole będzie analizowane przez niniejszy program

XXX - to komenda oznaczająca jaką wartość program będzie wstawiał w dane pole

MAG - to symbol magazynu w kontekście którego wykonywane są obliczenia (lub * (gwiazdka) dla wszystkich magazynów)

 

P1, P2 - to opcjonalne parametry danej komendy

 

 

******************************************

Dostępne komendy (XXX):

******************************************

 

******************************************

1. CZ - Częstotliwość Zakupowa

******************************************

 

Parametry:

MAG - symbol magazynu, którego analiza dotyczy lub * - dla wszyskich magazynów

P1 - ilość dni wstecz, w której poszukiwane są dokumenty FS podana w dniach

 

Opis: średnia ilość dni pomiędzy zakupami z zadanego okresu - czyli co ile średnio dni na danym kliencie pojawia się faktura sprzedaży (bez względu na jej wartość).

Przy przeliczeniu nie jest uwzględniony okres od ostatniego zakupu do dnia dzisiejszego - ponieważ w sytuacji gdy klient przestał kupować częstotliwość się wydłuży i zakłamie wynik

 

 

Przykład użycia

A_CZ/*/730 -  częstotliwość zakupowa w ostatnich 2 latach na wszystkich magazynach

A_CZ/MAG/365 -  częstotliwość zakupowa w ostatnim roku na magazynie MAG

 

***************************************************

2. OZ - Ilość dni od wystawienia ostatniej faktury

***************************************************

Parametry:

MAG - symbol magazynu, którego analiza dotyczy lub * - dla wszystkich magazynów

P1 - ilość dni wstecz, w której poszukiwane są dokumenty FS podana w dniach

 

W przypadku braku zakupu zwracana jest wartość -1

 

Uwaga ! Niniejsza komenda bazuje na tych samych danych bazowych co komenda CZ. Jeśli użyte są komendy CZ i OZ bazujące na tych samych parametrach (magazyn, ilość dni wstecz) na ich podstawie - może być przyznany status kontrahenta - w komendzie KS - patrz poniżej

 

Opis: Ilość dni od daty wystawienia ostatniej faktury sprzedaży (FS) do dnia dzisiejszego.

Jeśli nie było FS - w pole wpisywane jest -1

 

 

Przykład użycia

A_OZ/*/730 -  Ilość dni od ostatniej FS - sprawdzane wszystkie magazyny, 2 lata wstecz

A_OZ/MAG/1000 -  Ilość dni od ostatniej FS na magazynie MAG, sprawdzenie do 1000 dni wstecz

 

 

******************************************

3. ST - Status kontrahenta

******************************************

Komenda może być zdefiniowana jedynie dla pola własnego standardowego - tekstowego !

 

Parametry:

MAG - symbol magazynu, którego analiza dotyczy lub * - dla wszyskich magazynów

P1 - ilość dni wstecz, w której poszukiwane są dokumenty FS podana w dniach

 

!!!!!!! WW parametry muszą być identyczne jak w wywołaniu CZ i OZ !!!!!!!!!

 

P3 -  ilość dni rezerwy (patrz opis)

 

Opis: Słowny status kontrahenta - na podstawie wcześniej wyliczonych wartości CZ i OZ

 

Komenda bazuje na wcześniej wyliczonej wartości dla komend CZ i OZ dla tych samych parametrów wejściowych tj. dla tego samego magazynu i ilości dni wstecz - dlatego parametry MAG i P1 muszą być identyczne do wcześniej użytych dla komend CZ i OZ - patrz przykład.

 

Komenda zwraca 3 statusy:

- STRACONY - jeśli ilość dni od ostatniego zakupu (OZ) jest większa od Częstotliwości Zakupowej (CZ) o więcej niż ilość dni rezerwy (parametr P3)

- OK - jeśli ilość dni od ostatniego zakupu (OZ) jest mniejsza lub równa od Częstotliwości Zakupowej (CZ) plus ilość dni rezerwy (P3)

- BRAK - jeśli CZ=0 lub OZ=-1

 

 

Przykład użycia

 

Wcześniej użyto pól :

A_CZ/*/730 oraz A_OZ/*/730

 

poprawne opisana komenda status (ST):

A_ST/*/730/10

 

Dla danych :

- Częstotliwość Zakupowa (CZ) = 30

Ostatni Zakup (OZ) = 45

- status klienta to "STRACONY" (45-30 = 15, a 15 > 10)

 

- Częstotliwość Zakupowa (CZ) = 30

Ostatni Zakup (OZ) = 40

- status klienta to "OK" (40-30 = 10, a 10 nie jest większe od 10)

 

 

******************************************

4. ŚZ - Średni Zysk z Faktury

******************************************

 

Parametry:

MAG - symbol magazynu, którego analiza dotyczy lub * - dla wszystkich magazynów

P1 - ilość dni wstecz, w której poszukiwane są dokumenty FS podana w dniach

 

Opis: Komenda zwraca średni zysk z faktur sprzedaży (dowolnych z wyłączeniem detalicznych) z podanego okresu. Analiza odbywa się na podstawie Sprzedaży wg Dokumentów.

 

Przykład użycia

A_ŚZ/*/730 - średni zysk z FS w ostatnich 2 latach na wszystkich magazynach

A_ŚZ/MAG/365 - średni zysk z FS w ostatnim roku na magazynie MAG

 

 

******************************************************************

5. ON - Obrót Netto kontrahenta w ostatnich dniach

******************************************************************

 

Parametry:

MAG - symbol magazynu, którego analiza dotyczy lub * - dla wszystkich magazynów

P1  - ilość dni wstecz, w której poszukiwane są dokumenty

 

Opis: Komenda zwraca całkowity obrót netto z faktur sprzedaży z ostatnich X dni (X=P1)

 

Przykład użycia

A_ON/*/730    - obrót w ostatnich 2 latach na wszystkich magazynach

A_ON/MAG/365  - obrót w ostatnim roku na magazynie MAG

 


*********************************************************

6. ONO - Obrót Netto kontrahenta w Okresie

***********************************(*********************

 

Parametry:

MAG - symbol magazynu, którego analiza dotyczy lub * - dla wszystkich magazynów

P1  - data początkowa w formacie RRRRMM

P2  - data końcowa w formacie RRRRMM

 

Opis: Komenda identyczna do ON, ale jako parametry podajemy stały okres OD-DO

 

Przykład użycia

A_ONO/*/201601/201612    - obrót w roku 2016 na wszystkich magazynach

A_ONO/MAG/201701/201706  - obrót w pierwszym półroczu 2017 na magazynie MAG

 

 

 

***********************

** Uwagi końcowe

***********************

 

- Program powinien być uruchamiany cyklicznie, aby wartości w polach własnych były aktualne

- Uruchomienie programu z parametrem auto (lub dowolnym) - powoduje pominięcie ekranu startowego - można to wykorzystać przy uruchamianiu programu z harmonogramu zadań windows (należy pamiętać aby ustawić katalog programu w polu "rozpocznij w...")

- Pierwsze uruchomienie programu może być długotrwałe. Kolejne aktualizacje dotyczą tylko wartości zmienionych.


 

Cena programu: 550 zł netto

 

 

 


Demo: kliknij

 

Aktualna wersja: 1.3

Opis zmian: kliknij

Pomoc w uruchamianiu naszych programów: www.netsetup.pl/pomoc

 

 

Proszę zapoznać się z opisem zawartym w pliku opis.txt.