• Ektan startowy
    Ektan startowy
  • Program w akcji...
    Program w akcji...

Import Faktur z ABC DATA

 

Program Import Faktur Zakupu z firmy ABC Data

 

Program importuje faktury VAT z firmy ABC Data dostarczone w formacie XML.

Działanie programu jest dwu-przebiegowe.

 

W pierwszej fazie program dopisuje brakujące kartoteki towarowe lub aktualizuje istniejące. Aktualizacja jest opcjonalna i dotyczy ceny kartotekowej wraz z możliwością przeliczenia, zachowania i wyzerowania cen sprzedaży.

 

W drugiej fazie wypisywany jest dokument typu Faktura VAT zakupu.

 

Całość trwa zaledwie kilka sekund.

 

Zastanów się ! Wpisanie wielopozycyjnej faktury zakupu do programu, wiąże się ze stratą dużej ilości czasu, możliwością popełnienia błędów i koniecznością ich znajdowania/poprawiania oraz z opóźnianiem możliwości sprzedaży zakupionych towarów.

 

Inwestycja w tego rodzaju program zwróci się błyskawicznie.

 

Program wymaga aktywnej Sfery dla Subiekta GT