Porównanie magazynów (A <-> B)

 

Moduł pozwala porównać dwa wybrane magazyny subiekta GT (magazyn A i B).

 

Dodatkowe parametry określają sposób porównania.

Przykładowo, możemy wyświetlić tylko te towary, których stan na magazynie A jest większy niż X, natomiast na magazynie B nie ma tych towarów.

 

Pozwoli to ocenić, które towary należy przenieść z magazynu A (np. magazyn centralny)

do magazynu B (np. sklep) - tak aby w sklepie zaprezentowana była pełna oferta asortymentowa.

Dodatkowo można określić, aby w analizie brały udział jedynie towary, które mają na magazynie B stan <=Y.

 

Wynikiem działania modułu jest raport graficzny, który może być modyfikowany przez użytkownika dzięki wbudowanemu  modułowi REPORT DESIGNER.

 

 

Cena: 500 pln netto

 


Demo: kliknij

Aktualna wersja: 3.0.1

 

 

Pomoc w uruchamianiu naszych programów: www.netsetup.pl/pomoc