• Ekran Startowy
  Ekran Startowy
 • Tryb standardowy
  Tryb standardowy
 • Tryb Alternatywny
  Tryb Alternatywny
 • Automatyczne zamówienia dla Subiekt GT
  Automatyczne zamówienia dla Subiekt GT

Automatyczne Zamówienia do Dostawców (typ 4)

 

Automatyczne Zamówienia do Dostawców (typ IV) - to nasz rozbudowany i uniwersalny program do automatyzacji procesu składania Zamówień. Na jego podstawie powstała kolejna wersja programu - typ V - znacznie bardziej rozbudowany.

 

 

 

Program pracuje w dwóch trybach.

 

W trybie standardowym, obliczenia wykonywane są w oparciu o obroty w wybranym, minionym okresie oraz o parametr zapas, określający na jaką liczbę dni chcielibyśmy być zatowarowani.

 

Analiza przeprowadzana jest dla wybranych grup towarowych (z opcjonalną możliwością filtracji wg wybranych cech).

 

Dla każdego towaru wyliczana jest:

 • ilość sprzedana w wybranym okresie,
 • średnia sprzedaż w przeliczeniu na dzień,
 • zapas-ilość, którą należy posiadać na stanie, aby zapewnić stan magazynowy na podaną liczbę dni (parametr zapas)
 • aktualny stan magazynowy
 • ilość na niezrealizowanych zamówieniach do dostawców
 • ilość na niezrealizowanych zamówieniach od klientów (wszystkich lub tylko z rezerwacją)
 • finalny stan (uwzględniający ilość na zamówieniach do dostawców i/lub od klientów - w zależności od wyboru)
 • Zamówienie - czyli ile trzeba zamówić danego towaru (zapas - stan)
 • Zamówienie Zb. - ilość do zamówienia, z uwzględnieniem najmniejszej jednostki zbiorczej (opcja).

 

Dodatkowe cechy analizy :

 • do sprzedaży wynikłej z WZ, opcjonalnie może zostać doliczony obrót z wybranych MMek
 • zapasy wyrażane w dniach, mogą być ustawione niezależnie dla każdej grupy towarowej
 • wyliczana jest  kolumna Nadstan, tj. różnica kolumn stan i zapas (nadstan wraz z szacunkową wartością uwzględniony jest w zbiorczej sub-analizie)
 • analizowane towary mają  wyliczane dni martwe, czyli ilość dni w których stan towaru był mniejszy równy Y (parametr). To pozwala wychwycić towary, które się nie sprzedawały, ponieważ ich nie było !!! (operacja jest opcjonalna)

 

Mając tak wyliczone dane, wypisanie zamówienia to tylko kwestia jednego kliknięcia (wypisanie dokumentu ZD wymaga Sfery dla Subiekta GT)

 

Moduł, dodatkowo - może wyliczone na poziomie towarów wyniki pogrupować wg grup towarowych (ekran 4), co z kolei daje nam informację, dla których grup towarowych należy wykonać zamówienia do dostawców oraz ich szacunkową wartość (na podstawie ceny kartotekowej) .

 

 

Moduł może pracować również w trybie Alternatywnym.

W tym wariancie, obliczenia wykonywane sa na podstawie kolumny Stan Minimalny, a kolumny "na WZ", WZ sr/dzien i Zapas - wyliczane sa tylko w celu informacyjnym.

Od wersji 4.0 - program wspiera również stany minimalne per magazyn.

 

Cena programu: 590 zł netto

 

Możliwe są również inne warianty programów tworzące zamówienia do dostawców.

 

 


Demo: kliknij

Aktualna wersja:4.3

Opis zmian: kliknij

Pomoc w uruchamianiu naszych programów: www.netsetup.pl/pomoc