• Subiekt GT Rabaty- Ekran Startowy
  Subiekt GT Rabaty- Ekran Startowy
 • Program w akcji
  Program w akcji

Auto Rabaty dla Kontrahentów

 

Program kh_auto_rabator - automatycznie aktualizuje rabaty w kartotekach kontrahentów w zależności od osiągniętego obrotu.

 

 

Progi rabatowe edytujemy w tabeli, gdzie podajemy dwie wartości:

* obrót

* procent rabatu.

 

 

Jako parametry aktualizacji podejamy:

 

 

 • * ilość dni wstecz (od daty aktualnej) dla których analizowany jest obrót z kontrahentami (Faktury Sprzedaży i Paragony Imienne)
 • Cechę kontrahenta, dzięki której, dany kontrahent nie podlega analizie, a tym samym jego rabaty się nie zmieniają (opcja)
 • Numer pola własnego (od 1 do 8, 0=brak), gdzie zapisane jest BO obotu kontrahenta. Wartość z tego pola własnego będzie dodawana do obrotu wyliczonego na podstawie dokumentów.

Dzięki zapisowi BO możemy sztucznie podbić obrót danego kontrahenta.

 

Pola własne definiujemy w programie Subiekt gt:
Administracja -> Pola własne -> kontrahent

 

 

Po wciśnięciu przycisku "Aktualizacja rabatów" następuje przetwarzanie danych

i zmiana rabatów.

Informacje na temat działań programu widoczne są w okienku "Podgląd zdarzeń".

 

W przypadku, gdy zaznaczone będzie pole "Tylko podgląd danych" - żadne modyfikacje nie będą przeprowadzane na bazie danych.  W tym przypadku zostanie wyświetlona jedynie tabela z informacjami na temat aktualnych i wyliczonych rabatów oraz z danymi dotyczącymi obrotów.

 

 

Inforamcje dodatkowe

 

 

 • wywołanie programu z dowolnym parametrem powoduje pominięcie ekranu startowego (wizytówka programu + konfiguracja połączenia do bazy SQL)
 • stan wszystkich parametrów zostaje zapamiętany w pliku konfiguracyjnym,kolejne uruchomienie programu powoduje odtworzenie wartości parametrów.
 • wywołanie programu z parametrem auto, powoduje, że program pracuje w trybie automatycznym - co oznacza, że działając w oparciu o ostatnio zapamiętane parametry, przetwarza dane, aktualizuje rabaty i kończy pracę.
 • Zdarzenia występujące podczas działania programu zapisywane sa do pliku log.txt (podobnie jak podczas normalnej pracy programu)

 

 

Cena programu: 450 zł netto

 

 


Demo: kliknij

Aktualna wersja 1.14

 

Pomoc w uruchamianiu naszych programów: www.netsetup.pl/pomoc