• Ekran Startowy
  Ekran Startowy
 • Ekran Główny
  Ekran Główny
 • Świeżo wypisany dokument...
  Świeżo wypisany dokument...
 • Edytor Schematów
  Edytor Schematów

Uniwersalny Import Towarów i Dokumentów

Uniwersalny program umożliwiający import i aktualizację danych o towarach w programie Subiekt GT oraz import dokumentów.

 

Przykłady zastosowania programu:

 • import kartotek towarowych z innego programu magazynowego,
 • import oferty dostawcy do Subiekta GT,
 • aktualizacja cen w istniejących kartotekach towarowych na podstawie cennika dostarczonego przez dostawcę
 • szybka aktualizacja cen i innych parametrów kartoteki towarowej w arkuszu kalkulacyjnym (czyli kopiujemy listę towarową do arkusza, modyfikujemy ją w sposób wygodny i szybki (bez konieczności wchodzenia do edycji każdej kartoteki), aktualizujemy kartoteki w Subiekcie GT)

Import i aktualizacja kartotek towarowych to pierwsza funkcjonalność programu.

Dodatkowo, zaraz po uzupełnieniu / aktualizacji kartotek towarowych, program może wystawić dowolny dokument w Subiekcie GT (również dokument inwentaryzacji cząstkowej).

Przykład zastosowań:

 • Import Faktur Zakupu od dostawcy
 • Import Zamówień przesłanych od Klienta
 • Inicjalny import stanu magazynu z innego programu - import BO w postaci dokumentu PW
 • Import innych dokumentów.... na podstawie plików generowanych w systemach zewnętrznych lub na podstawie plików utworzonych w arkuszu kalkulacyjnym

Możliwości zastosowania programu są nieograniczone i zależą tylko i wyłącznie od pomysłowości oraz potrzeb.

 

Program importuje dane z popularnego formatu tekstowego CSV, co w praktyce powoduje, że możemy importować dokumenty z praktycznie dowolnego formatu danych (np. XLS, DBF, TXT). Wystarczy otworzyć dane w arkuszu kalkulacyjnym (EXCEL lub darmowy Open Office /calc/) i zapisać jako CSV.

 

 

Import obejmuje zarówno dodawanie nowych kartotek towarowych jak również aktualizację już istniejących (wg wyboru) oraz import specyfikacji towarowej do dokumentu.

 

 

Uniwersalność programu polega na tym, że możliwy jest import z dowolnego pliku. Przypisanie poszczególnych pól z pliku z danymi do pól subiekta GT następuje w edytorze schematu importu. Edytor umożliwia przypisanie pól niezależnie dla dodawania i aktualizacji kartotek (np. dodawanie wszystkich pól z pliku, aktualizacja tylko cen) oraz dla pozycji dokumentu (ilość, cena, rabat itp.)

 

Możliwe jest również ustalenie po jakim polu następuje synchronizacja.

Program pracuje w trybach:

 • interaktywnym
 • wsadowym - automatycznym

Szczegóły dotyczące tego trugiego typu zapisane są w pliku tryb_automatyczny.txt  (plik dostępny w paczce dystrybucyjnej oraz na dole tej strony.

 

W ramach zakupu, przysługuje Państwu, utworzenie schematu importu do przesłanego pliku z danymi.

 

Program  wymaga aktywnej Sfery dla Subiekta GT.

 

Cena programu: 690 zł netto

 

Cena specjalna: 250 zł netto

Cena specjalna dotyczy użytkowników Uniwersalnego Importu Towarów z CSV

 

 

Uzupełnieniem programu Uniwersalny Import Towarów i Dokumentów z CSV, jest program foto_downloader. Program umożliwia ściąganie zdjęć bezpośrednio z internetu do Subiekta GT, dla kartotek istniejących w systemie.

Opis modułu - na osobnej stronie (Foto Downloader)

 

 


Demo: kliknij

 

Aktualna wersja:5.1

Opis zmian: kliknij

 

Instrukcja do bliźniaczego programu (Uniwersalny Import Towarów): kliknij

Opis uruchamiania w trybie automatycznym:  kliknij

 

Pomoc w uruchamianiu naszych programów: www.netsetup.pl/pomoc


(uwaga - przy aktualizacji należy podmieniać plik exe oraz pliki sff.dbf, sff.cdx

oraz stosować się do ewentualnych zaleceń zapisanych w opisie zmian)

 

Aby uruchomić wersję demo, konieczne jest posiadanie licencji na Sferę.

Można skorzystać z 14-dniowej wersji testowej lub utworzyć nowy podmiot testowy wraz z testową wersją sfery.

 

Po uruchomieniu programu możliwe jest przetestowanie działania programu np. na przykładowym pliku przyklad-dok.csv,

z wykorzystaniem szablonu przyklad-dok.sch. Obydwa pliki załączone są w pakiecie dystrybucyjnym.

 

Dodatkowych informacji i pomocy w tworzeniu schematów importu - udziela autor programu.