• Eksport GT do TXT CSV XLS
    Eksport GT do TXT CSV XLS
  • Główne okno programu
    Główne okno programu

Uniwersalny eksport danych z GT do TXT / CSV / XLS (+FTP)

Kolejny Uniwersalny program firmy NetSetup - tym razem umożliwiający eksport dowolnych danych z programów linii Insert GT (w szczególności z programu Subiekt GT) do jednego z formatów:

 

- TXT na podstawie przygotowanego szablonu

- CSV - czyli standardowy plik tekstowy oddzielany przecinkami

- XLS - format arkusza kalkulacyjnego Excel

- XML - ten format możliwy jest do uzyskania pośrednio, przy pomocy dodakowych skrytpów napisanych w języku Visual Fox Pro - można zamówić jako rozszerzenie do programu.

 

Dodatkowo (od wersji 2.5) - istnieje możliwość wysyłki tych danych na serwer FTP.

 

Szablon to plik tekstowy, na podstawie którego tworzony jest pojedynczy rekord w pliku wynikowym.

Wewnątrz szablonu można stosować wyrażenia zwracające tekst ujęte między znakami małpy (@).

Przykładowy szablon dołączony jest do paczki dystrybucyjnej.

 

Dane pobierane są na podstawie zapytania SQL podanego w pliku tekstowym.

Zapytanie może mieć najprostszą formę typu SELECT * from tw__towar

lub bardziej złożoną.

W zapytaniu można używać parametrów, które wybierane są przez operatora na głównym ekranie aplikacji.

Takie zapytanie można stworzyć samemu (np. wykorzystując narzędzie SQL Server Managment Studio Express) lub zlecić autorowi programu.

 

Przykłady zastosowania programu to eksport :

- eksport bazy towarowej i stanów

- eksport kontrahentów

- eksport faktur sprzedaży do systemów zewnętrznych

 


Praca w trybie automatycznym

 

Program pracuje w trybie interaktywnym lub w trybie automatycznym.

Tryb automatyczny polega na uruchomieniu programu z parametrem auto:

 

ns_gt_export.exe auto

 

Tak wywołany program, uruchomi się z ostatnio ustawionymi parametrami (na danym stanowisku dla danego użytkownika), wykona eksport i zakończy pracę.

 

Możliwe jest również uruchomienie w trybie automatycznym ze wskazaniem, z jakiego pliku XML mają być pobrane ustawienia (podczas interaktywnej pracy programu, stan wszystkich kontrolek na formularzu np. nazwa pliku z zapytaniem sql, nazwa pliku wynikowego, wybór magazynów i grup towarowych - może być zapisany / wczytany ze wskazanego pliku). Wywołanie:

 

ns_gt_export.exe "auto=ustawienia1.xml"

 

Wreszcie, podając jako drugi parametr ciąg "ftp", spowodujemy, że eksportowane dane, automatycznie będą wysyłane na serwer FTP (to oczywiście wymaga podania stosownych danych na głównym formularzu aplikacji).

Przykład wywołania:

 

ns_gt_export.exe "auto=ustawienia1.xml" ftp

 

 

Operacje wykonywane w trybie automatycznym (oraz interaktywnym) widoczne są w okienku Podgląd Zdarzeń oraz zapisywane do pliku tekstowego w podkatalogu LOG.

 

Uruchamianie automatyczne może być wywoływane z harmonogramu zadań windows.

Przy takiej formie uruchamiania programów - należy zwrócić uwagę, aby ustawiając akcję (wywołanie programu) wypełnić parametr "rozpocznij w (opcjonalnie)".

Szczegóły na stronie z  www.netsetup.pl/pomoc w sekcji Uruchamianie programów wsadowych z harmonogramu zadań windows.

 

 

 

Cena programu: 490 zł netto

 

 

 

 


Demo: kliknij

Aktualna wersja: 3.7

Opis zmian: kliknij

Pomoc w uruchamianiu naszych programów: www.netsetup.pl/pomoc

 

Po uruchomieniu wersji demo, proszę wczytać przykładowe ustawienia z pliku towary.xml -

opcja Zapisz/wczytaj ustawienia z pliku.

Przykładowe zapytanie z pliku towary_z_grup.sql powoduje pobranie danych o towarach z wybranych grup towarowych

- stąd konieczny jest wybór przynajmniej jednej grupy towarowej.

Dane pobrane zapytaniem mogą trafić do pliku CSV, XLS (Excel) lub do pliku tekstowego wygenerowanego na podstawie szablonu.

Przykładowy szablon (szablon_przyklad.sz) dostępny jest w pakiecie.

 

Autor programu udziela dokładnych informacji na temat działania programu.