• Ekran startowy
  Ekran startowy
 • Program w akcji
  Program w akcji
 • Program w akcji - cd
  Program w akcji - cd
 • powiadomienie SMS
  powiadomienie SMS

Wypisywanie FSzk (+MM) na podstawie ZK

Program umożliwia wypisanie Faktury Zaliczkowej  końcowej (FSzk) na podstawie

wskazanego zamówienia od klienta (ZK).

 

Program, stanowi alternatywny interfejs do obsługi tej funkcjonalności, uniemożliwiając operatorowi dostęp do pozostałych funkcji Subiekta GT.

 

Po wybraniu źródłowego zamówienia (ZK) istniejącego na magazynie docelowym

(wskazanym w konfiguracji programu) oraz wskazaniu realizowanych pozycji,

możliwe jest sprawdzenie, czy na tym magazynie istnieją konkretne dostawy towaru,

Dostawy te, powinny mieć symbol dostawy zgodny z numerem zamówienia (ZK)

 

W przypadku, gdy dostawy istnieją, odblokowywana jest możliwość wypisania FSzk.

 

Jeśli na magazynie docelowym brakuje dostaw, następuje sprawdzenie magazynu źródłowego (definiowanego w konfiguracji) pod kontem istnienia dostaw z danym symbolem dostawy. Jeśli te dostawy istnieją, program proponuje wypisanie

dokumentu MM z magazynu źródłowego do docelowego.

Dokument MM przenosi konkretne dostawy !

Jeśli w danym dniu, wypisywany był już dokument  MM między tymi magazynami,

program umożliwia dopisanie pozycji do tego dokumentu.

 

Po przeniesieniu dostaw odblokowana zostaje możliwość wypisania faktury końcowej (aktualnie bez kodów dostaw, funkcjonalność aktualnie nie wspierana przez sferę).

 

Program, ponadto umożliwia wysłanie sms-a i/lub mejla do klienta, z informacją o

towarze gotowym do odbioru.

 

 

Program stanowi kontynuację programu :

Wspomaganie wypisywania Faktur Zakupu na podstawie zamówień od klienta.

 

Program wymaga Sfery oraz Niebieskiego Plusa