• Subiekt GT: Kolektor
  Subiekt GT: Kolektor

Współpraca z kolektorem danych CPT8300 i innymi

Program ns_kolektor pozwala na szybkie wypisywanie  dowolnych dokumentów w programie Subiekt GT na podstawie danych pochodzących z kolektora danych.

 

Program może współpracować z dowolnym kolektorem dzięki wykorzystaniu zewnętrznych programów narzędziowych dostarczanych wraz z danym urządzeniem.

 

Aktualnie program posiada pełne wsparcie dla kolektora CPT8300 firmy CipherLab - udostępnia m.in. graficzny konfigurator parametrów połączenia, współpracuje z oryginalnym firmwarem. Po przesłaniu dodatkowej aplikacji możliwość przesłania bazy towarowej na kolektor.

 

Cechy programu ns_kolektor:

 

 • Szybka i łatwa obsługa
 • konfiguracja połączenia z kolektorem CPT8300
 • automatyczna archiwizacja transmisji danych z kolektora
 • możliwość łatwego skorzystania z ostatnio wykonanej transmisji lub dowolnej innej wcześniej zarchiwizowanej
 • grupowanie pozycji (sumowanie wielokrotnych odczytów tego samego towaru ) oraz ich sortowanie
 • możliwość dodawania nowych towarów do bazy subiekta (jeśli odczytane przez kolektor nie były wcześniej wprowadzone)
 • możliwość edycji nazwy i symbolu dla dodawanego towaru
 • możliwość pominięcia wybranych towarów
 • wybór typu dokumentu oraz magazynu, na którym powstanie dokument w Subiekcie GT
 • duża szybkość wypisywania wielopozycyjnych dokumentów  (wykorzystanie odpowiednich mechanizmów Sfery)
 • auto-zapamiętywanie aktualnych parametrów działania
 • podgląd operacji wykonywanych przez program - log zdarzeń
 • brak konieczności instalacji programu - program można uruchamiać nawet z pendrive-a
 • opcjonalna możliwość wysłania bazy towarowej na kolektor - pełna konfiguracja wysyłanych informacji (niezbędne jest wgranie załączonej aplikacji na kolektor CPT8300)
 • możliwość przeprowadzenia kompletnej inwentaryzacji (*)

 

 

(*) Kolektor i opisywany program, może być również wykorzystywany do przeprowadzania inwentaryzacji. Wystarczy zczytać kompletny stan magazynu (lub pojedynczej grupy asortymentowej) do jednego lub kilku dokumentów (np. typu zamówienie od klienta). Następnie należy  przeprowadzić wyliczenie nadwyżek i niedoborów w oparciu o sumaryczny stan z wybranych dokumentów i stan aktualny.

To zadanie wykonuje osobny program (ns_inwentaryzator)

 

Od wersji 2.0, program ns_kolektor - umożliwia też wypisanie dokumentów typu Inwentaryzacja Cząstkowa.

 

 

Cena programu: 450 zł netto.

 

 

Program powstał, ponieważ programy firm konkurencyjnych (często rozpowszechniających kolektory) nie spełniały wymagań klientów.

 

 


 

 

Demo: kliknij

Aktualna wersja: 2.9

Opis zmian: kliknij

Proszę koniecznie zapoznać się z dokumentacją do programu : kliknij

Pomoc w uruchamianiu naszych programów: www.netsetup.pl/pomoc

 

Aby przetestować DEMO bez posiadania kolektora, można wykonać odczyt próbny z pliku zapis_test.txt (plik znajduje się w podkatalogu kopie).

W tym celu, przed kliknięciem w przycisk KROK 1, należy wybrać opcję "pobranie danych z pliku" i wskazać ww plik.

 

 

.