• Ekran Startowy
    Ekran Startowy
  • Ekran Główny
    Ekran Główny
  • Subiekt GT: korekta zbiorcza do edycji
    Subiekt GT: korekta zbiorcza do edycji

Korekty Zbiorcze

Program umożliwia szybkie stworzenie korekty  zbiorczej w programie Subiekt GT.

 

Wypisanie korekty zaczynamy od wyboru kontrahenta.

Po pobraniu danych o fakturach, możemy w kolejnych krokach wybierać z poszczególnych faktur korygowane pozycje i dodawać je do przygotowywanego dokumentu zbiorczego.

 

Na zakończenie, w Subiekcie GT zostaje utworzony i otwarty do edycji dokument Korekty do nieistniejącego dokumentu, gdzie wpisujemy wartości "po korekcie".

 

Każda z dodanych pozycji dokumentu, w opisie zawiera numer faktury źródłowej oraz pozycji na tej fakturze.

 

Podczas przeglądania danych (faktur), program w kolumnie il.poz.kor wskazuje ile pozycji danego dokumentu było już korygowanych dokumentami typu Korekta do nieistniejącego dokumentu.

Wchodząc na pozycje takiego dokumentu, wcześniejsze korekty tworzone za pomocą niniejszego programu mogą być uwzględnione (możliwe jest również wyświetlenie historii korygowania danej pozycji - klawisz Ctrl-H na pozycji o statusie K).

 

Program, uwzględnia również standardowe korekty, wypisywane w Subiekcie GT.

 

Program wymaga aktywnej Sfery dla Subiekta GT

 

 

Cena programu: 650 zł netto

 

 

 


Demo: kliknij (wersja sprzedażowa)

Demo: kliknij (wersja zakupowa)

 

Aktualna wersja: 2.0

Proszę zapoznać się z plikiem opis.txt (plik znajduje się w paczce dystrybucyjnej)

 

Pomoc w uruchamianiu naszych programów: www.netsetup.pl/pomoc