• Ekran Główny
    Ekran Główny
  • Głowne okno programu
    Głowne okno programu

Sprzedaż towarów z 3 miesięcy

Program w szybki sposób pozwala przeanalizować ilościową sprzedaż wybranych towarów w 3 kolejnych miesiącach.

 

Program analizuje Faktury i Korekty sprzedaży.

Towary można wybrać na wiele sposobów (patrz zrzuty ekranowe) a analiza wykonywana jest dla zaznaczonych magazynów.

 

Konieczne jest wybranie miesiąca bazowego (podajemy rok i numer miesiąca), a wynikowa tabela będzie zawierała:

- Nazwę towaru

- Symbol towaru

- Sprzedaż w miesiącach (mc bazowy -2, bazowy -1 i bazowy)

- Łączna sprzedaż w 3 analizowanych miesiącach

- Aktualny stan na magazynie (magazynach)

 

Zestawienie idealne dla handlowców.

Możliwy jest eksport do arkusza kalkulacyjnego.

 

Cena programu: 390 zł nettoDemo: kliknij

Aktualna wersja: 1.2

Opis zmian: kliknij

 

 

Pomoc w uruchamianiu naszych programów: www.netsetup.pl/pomoc