Eksport SGT -> Nestle

Program umożliwia eksport danych z subiekta GT do dostawcy - firmy Nestle.

 

Obsługiwany format plików to SWED ICE 1.0 - eksport katalogu produktów oraz faktur i korekt sprzedaży.

 

Moduł dostępny jest również dla programu Subiekt 4 Mega.