• Ekran Startowy ...
  Ekran Startowy ...
 • Program w akcji
  Program w akcji
 • Program w akcji - cd
  Program w akcji - cd
 • Wysyłanie powiadomienia - SMS / Email
  Wysyłanie powiadomienia - SMS / Email

Wspomaganie wypisywania Faktur Zakupu (FZ) na podstawie zamówień od klienta (ZK)

 

Moduł wspomaga wypisywanie Faktur Zakupu na podstawie wybraych Zamówień od Klienta (ZK).

 

Założeniem programu jest fakt, że poszczególne zamówienia od klienta są przesyłane bezpośrednio do dostawcy (bez pośredniego generowania dokumentów ZD).

Dostawca, realizując poszczególne zamówienia, przesyła stosowną fakturę zakupu.

 

Operator programu, zamiast z pełnego interfejsu Subiekta korzysta z alternatywnego programu, który umożliwia:

- odszukanie źródłowego zamówienia (ZK) wg numeru

- wskazanie na wybranym zamówieniu pozycji, które występują na fakturze zakupu

- wpisanie cen zakupu

- przeniesienie wybranych pozycji na tworzoną fakturę zakupu

 

Operacja ta powoduje, że w szybki i bezbłędny  sposób możemy wybrać odpowiednie indeksy towarowe. Dodatkowo, na fakturę zakupu zostaje przeniesiony opis pozycji oraz wpisywany jest symbol dostawy (zgodny z numerem zamówienia).

Ta ostatnia funkcjonalność powoduje, że dostawa wprowadzona do systemu

jest jednoznacznie identyfikowana i powiązana z zamówieniem.

 

Dodatkowo, program po zakończeniu operacji obróbki poszczególnych ZK, proponuje wysłanie do klienta zamawiającego informacji o możliwym odbiorze towaru.

Powiadomienie może mieć postać:

- sms-a z odroczoym terminem dostawy

- emaila

 

Program wymaga aktywnej Sfery oraz Niebieskiego Plusa.

Funkcjonalność związana z wysyłaniem SMSa, wymaga posiadania konta na komercyjnym serwerze SMS (aktualnie obsługiwany jest serwer smsapi.pl)