• Parametry
    Parametry

Należności i zobowiązania w wybranych walutach

Program generuje raport należności lub zobowiązań w wybranej walucie. Raport w czytelnej formie grupuje rozrachunki wg kontrahentów wraz z podsumowaniem każdego kontrahenta (podsumowanie na początku grupy !).

 

Wygląd raportu można modyfikować we własnym zakresie, dzięki wbudowanemu edytorowi raportów.

 

W załączeniu screeny z dwóch wersji modułu.