• Kontrola Magazynierów - Ekran startowy
  Kontrola Magazynierów - Ekran startowy
 • 1. Otwieranie Sesji
  1. Otwieranie Sesji
 • 2. Wprowadzanie dokumentów WZ
  2. Wprowadzanie dokumentów WZ
 • 3. Sesja zamknięta
  3. Sesja zamknięta
 • 4. Moduł Raportujący
  4. Moduł Raportujący

Kontrola Magazynierów

Program Kontrola Magazynierów dla Subiekta GT pozwala na monitorowanie pracy magazynierów - ich bieżącą kontrolę oraz zbiorcze analizy ich pracy.

Program przeznaczony jest dla firm, które zatrudniają wielu magazynierów.

 

Program składa się z dwóch modułów:

 

 • Moduł magazyniera
 • Moduł analiz zebranych danych

Moduł Magazyniera.

Przebieg pracy z programem na magazynie przebiega w kilku etapach.

 1. Magazynier otrzymuje dokument WZ lub kilka takich dokumentów - celem wydania towaru dla klienta. Magazynier w programie wpisuje lub skanuje swój unikalny kod - co powoduje otwarcie Sesji Otwierającej (SO) (rys.1)
 2. W czasie otwartej sesji, magazynier wpisuje (lub skanuje) numery pobranych WZtek - każda WZtka zyskuje status O (Otwarta) i dokładny czas otwarcia - będący zgodny z czasem otwarcia sesji (SO).
 3. Magazynier zamyka sesję otwierającą (ewentualnie sesja sama się zamknie po dłuższym czasie braku aktywności)
 4. Magazynier wykonuje swoją pracę na magazynie - zbierając kolejne pozycje...
 5. Magazynier - ponownie wprowadza w programie swój unikalny kod - a tym samym otwiera Sesję Zamykającą (SZ) (ponieważ posiada otwarte WZtki).
 6. Podobnie jak podczas SO - skanuje / wprowadza numery WZ, które zostały już skompletowane - WZtki zyskują status ZC (Zamknięte Czasowo)
 7. W momencie gdy wszystkie WZtki uzyskają status ZC - następuje zamknięcie sesji - WZ otrzymują finalny status Z, sesja zamykająca jest zamykana, zapisywany jest dokładny czas zamknięcia.
Program przewiduje również awaryjne otwarcie Sesji Otwierającej, co pozwala dopisać kolejne dokumenty WZ do już istniejących.
Oczywiście program uniemożliwia dodanie do sesji dokumentów WZ, które były już wcześniej przetwarzane.


Moduł Raportujący.

Moduł pozwala kierownikowi magazynu lub szefowi sprawdzić zgromadzone w module magazyniera dane.
Możliwe jest przeprowadzenie analizy za dowolny okres czasu.

Analiza pokazuje wszystkie WZtki przetworzone w tym czasie oraz wynik zbiorczy wg magazynierów.
Wybierając konkretnego magazyniera, w dolnej tabeli widoczne są tylko jego dokumenty (rys4.)

Analiza pokazuje szereg danych statystycznych - w szczególności:

 • ilość przetworzonych WZ
 • ilość pozycji WZ
 • łączny czas pracy
 • średni czas przetwarzania WZ
 • średni czas przetwarzania pozycji

Dane te pomogą szybko sprawdzić, który magazynier pracuje najlepiej, a który najgorzej w zadanym okresie czasu oraz bieżący podgląd na pracę magazynu - co z pewnością pomoże w - popartym faktami - premiowaniu najlepszych pracowników.

Możliwe jest również odnaleznienie konkretnego dokumentu WZ, celem sprawdzenia kto, kiedy i jak długo wykonywał wydanie towaru z danego dokumentu.

 

Cena programu: 850 zł netto

 Demo: kliknij

Aktualna wersja: 1.3

 

Opis zmian: kliknij

 

Uwaga !  Magazynierzy zdefiniowani są w pliku magazynierzy.csv - prostota pliku sprawia, że można go wyedytować nawet w notatniku.

 

 

Pomoc w uruchamianiu naszych programów: www.netsetup.pl/pomoc