Import Faktur Zakupu (Adidas, Reebok)


Uwaga !!
Poniżej opisany jest program importujący faktury zakupu ze specyficznych formatów firmy Adidas i Reebok.

Jeśli szukają Państwo narzędzia uniwersalnego, proponuję najpierw zapoznać się z opisem programu Uniwersalny Import Towarów i Dokumentów. Opis dostęny jest tutaj.

 

Program Import Faktur Zakupu

 

Napisany przez nas program importujący faktury zakupu do programu Subiekt GT, pozwala na zautomatyzowanie procesu wprowadzania towarów na stan dzięki utworzeniu dokumentów typu Faktura VAT Zakupu na podstawie elektronicznych wersji tych dokumentów przesłanych przez naszego dostawcę - wystawcy faktury VAT sprzedaży.

 

Program wbudowany jest w formie modułowej, co pozwala na rozszerzanie możliwości importu o dodatkowe formaty.

Aktualnie możliwy jest import faktur zakupu od producentów :

 

  • Reebok
  • Adidas

(dostępny jest też oddzielny program importujący faktury od Nike)

 

Moduł działa niezwykle wydajnie i poza wypisaniem dokumentu, tworzy również brakujące kartoteki towarowe oraz umożliwia aktualizację istniejących kartotek.

Opisywany moduł stanowi bazę do tworzenia kolejnych programów importujących dokumenty od innych producentów / dostawców.

 

Zastanów się ! Wpisanie wielopozycyjnej faktury zakupu do programu, wiąże się ze stratą dużej ilości czasu, możliwością popełniania błędów i koniecznością ich znajdowania/poprawiania oraz z opóźnianiem możliwości sprzedaży zakupionych towarów.

 

Inwestycja w tego rodzaju program zwróci się błyskawicznie.

 

Program wymaga aktywnej Sfery dla Subiekta GT