• Ceny Indywidualne - ekran startowy
    Ceny Indywidualne - ekran startowy
  • Ceny Indywidualne - ekran główny
    Ceny Indywidualne - ekran główny

Indywidualne Ceny

Program Indywidualne Ceny dla Subiekta GT Sfera pozwala na użycie indywidualnych cenników sprzedaży dla poszczególnych klientów.

 

Program potrafi wykorzystywać 2 źródła cen:

 

  • pliki CSV z cennikami dla poszczególnych kontrahentów
  • dokumenty ZK o wybranej kategorii (np. oferta, umowa itp.)  z zapisanymi cenami dla poszczególnych towarów (funkcja w przygotowaniu)
W przypadku źródła CSV,  program poszukuje w zadanym katalogu - pliku CSV o nazwie: symbol_kontrahenta.csv.
Wymagania w stosunku do pliku są niewielkie - w pliku muszą znajdować się przynajmniej 2 kolumny - o nazwe symbol i cena.
Symbol - to oczywiście symbol towaru w GT, a cena - to cena ;)

Od parametrów programu zależy, czy podana w cenniku cena jest ceną netto, czy brutto.
Nie ma również znacznia waluta - tzn. jeśli wystawiamy dla klienta fakturę w EURo i posiadamy indywidualny cennik tego klienta - to z założenia ceny w tym cenniku powinny być walutowe.

Działanie programu opiera się o Sferę dla Subiekta GT.
Zmiana cen - na ceny indywidualne, dotyczy istniejących dokumentów FS lub ZK i inicjowana jest z niniejszego programu.
Zmiany wykonywane dla poszczególnych pozycji, zapisywane są w logu zdarzeń, a sam dokument po zmianie jest oznaczany jako zmodyfikowany - co widać na liście dokumentów widocznej w niniejszym
programie.
Dodatkowo - opcjonalnie - dla każdej zmienionej pozycji - w opisie pozycji dodawana jest * (gwiazdka), co ułatwia ewentualne sprawdzenie dokonanych zmian.

W przypadku zaznaczenia opcji "Auto-zapis dokumentu po przetworzeniu" - dokument, zgodnie z oczekiwaniami, jest od razu ponownie zapisywany, w przeciwnym razie - otwiera się do edycji.

Zastosowany sposób zmiany cen, powoduje, że program dedykowany jest dla firm trudniących się sprzedażą hurtową.Cena programu: 650 zł netto

 Demo: kliknij

Aktualna wersja: 1.4.2

 

Program wymaga Sfery dla Subiekta GT.

 

Pomoc w uruchamianiu naszych programów: www.netsetup.pl/pomoc