Operacje Masowe - zbiorcze kasowanie dokumentów

Program serwisowy, który w aktualnej wersji wspiera następujące operacje:

 

  • zbiorcze kasowanie dokumentów z wybranego magazynu

Dokumenty wybieramy z listy Subiektowej - domyślnie na jednej liście widoczne są dokumenty różnych typów.

Dokumenty kasowane są od najmłodszego do najstarszego (z wybranych).

Kasowanie odbywa się za pomocą sfery.

Ponieważ niektóre dokumenty są pochodnymi innych (dokumenty automatyczne, korygowane itp) nie wszystkie dokumenty uda się skasować od razu - stąd może wystąpić konieczność kilkukrotnego zapuszczenia kasowania.

 

Uwaga !!! Należy mieć świadomość, że program nie jest magicznym rozwiązaniem, kasującym dokumety za naciśnięciem jednego przycisku. Pewne powiązania dokumentów powodują, że nie mogą one być skasowane, podobnie jak nie każdy dokument można skasować bezpośrednio w subiekcie.

Kasując wszystkie dokumenty należy mieć świadomość, że konieczne będzie ręczne skasowanie działań windykacyjnych, kompensat oraz dokumentów inwentaryzacji w odpowiedniej kolejności.

Niniejszy program jest jedynie narzędziem wspomajacym !!!

 

  • zbiorcze kasowanie dokumentów finansowych

Działanie funkcji jw. - dotyczy dokumentów finansowych niepowiązanych z innymi dokumentami (np. ręcznie wprowadzane należności i zobowiązanie, dokumenty kasowe, bankowe stanowiące wolne spłaty)

 

  • zbiorcze kasowanie kontrahentów

Kasowanie kontrahentów nie występujących na żadnym dokumencie.

 

Dwie pierwsze opcje pozwolą wyczyścić (odchudzić) bazę danych subiekta GT bez utraty bieżących ustawień - a w szczególności parametrów systemu, słowników (np. personel), wydruków, list itp.

 

 

Dodatkowe funkcjonalności dostępne w programie:

  • Zbiorcza zmiana rodzaju transakcji VAT oraz kod rodzaju transakcji

 

Cena programu: 390 zł nettoDemo: kliknij

Aktualna wersja: 1.7