• Ekran Startowy
    Ekran Startowy
  • Ekran główny
    Ekran główny
  • Raport Graficzny
    Raport Graficzny

Porównanie dokumentów 2

Moduł pozwala na ilościowe i cenowe porównanie dwóch dowolnych grup dokumentów programu Subiekt GT.

 

Przykładem zastosowań jest porównanie dokumentu Zamówienia do Dostawcy z otrzymaną Fakturą Zakupu - celem wychwycenia różnic.

 

Moduł może mieć wiele innych zastosowań - w szczególności funkcję kontrolną.

 

Przykładowo w czasie inwentaryzacji, dwie niezależne osoby tworzą dokument określający aktualny stan magazynu. Porównanie obydwu dokumentów pozwala wychwycić różnice i poprawić pozycje "sporne".


Do wykonania faktycznej inwentaryzacji - czyli utworzenia dokumentów RW (dla nadmiarów) i PW (dla braków) - służy osobny program (ns_inwentaryzator)


 

Zrzuty ekranu pokazują działanie programu.

Dodatkowe informacje dostępne są poniżej, w opisie zmian.

 

 

 

 

Porównanie dokumentów 2: cena  490 zł netto

 

Dla użytkowników programu Porównanie dokumentów : cena specjalna 90 zł netto

 

 

 

 

 


Demo: kliknij

Aktualna wersja:4.1

Opis zmian: kliknij

 

 

Pomoc w uruchamianiu naszych programów: www.netsetup.pl/pomoc