Zmiana cen ewidencyjnych w oparciu o FZ/PZ/PW

Zadaniem modułu jest pół-automatyczna aktualizacja cen ewidencyjnych na kartotece towarów.
Cena ewidencyjna służy jako podstawa do obliczania cen sprzedaży. Wszystkie narzuty/marże podane w kalulacji cen na kartotece towaru - podawane są w oparciu o cenę ewidencyjną netto. Cena ta nie jest jednak nigdy aktualiziwana przez program - a jej zmiana powoduje zmianę cen sprzedaży.
Niniejszy moduł znacząco poprawia tę sutuację !

Po uruchomieniu modułu (rys.1) wybieramy typ dokumentu przyjmującego towar.
Następnie z listy wybieramy interesujący nas dokument, zatwierdzamy klawiszem enter. Na ekranie pojawi się lista towarów wystepujących na wskazanym dokumentcie zakupu (rys.2) z wyszczególnioną aktualną ceną ewidencyjną netto i proponowaną nową ceną ewidencyjną. Dla towarów, których obie ceny są różne - z lewej strony pojawia się znacznik X - co oznacza, że dla danego towaru, w kolejnym kroku, dokonana zostanie modyfikacja ceny ewidencyjnej. Na tym etapie mamy również możliwość rezygnacji z aktualizacji danego towaru - przyciskiem enter włączamy lub wyłączamy znacznik X.
Po wciśnięciu klawisza F10 - następuje aktualizacja ceny ewidencyjnej netto, wraz z przeliczeniem narzutów i bez zmian cen sprzedaży.