Kontrola FS/FZ - należności i zobowiśzania <-> spłaty

Zestawienie serwisowe umożliwiające sprawdzenie integralności bazy danych.
Moduł wykonuje sprawdzenie dokumentów Faktura VAT sprzedaży / zakupu, analizując czy wartość dokumentu brutto równa jest sumie należności / zobowiązań i poszczególnych wpłat związanych z danym dokumentem obrotowym.