Zestawienie obrotu FZ,KFZ wybranej firmy w ujęciu miesięcznym

Moduł umożliwia szybką analizę obrotu z wybranym dostawcą. Analiza dotyczy dokumentów FZ i KFZ.
Wynik pokazuje obrót w rozibiu na miesiące, wraz z wykazaniem zmiany wartościowej i procentowej do poprzedniego miesiąca

Poniższe zdjęcia pokazują sposób działania modułuź oraz wynik końcowy.