Obrót lekami - raport zbiorczy

Moduł tworzy raport zbiorczy dotyczšcy wielkości obrotu produktami leczniczymi przez hurtownie farmaceutyczne. Raport jest zgodny ze wzorem dokumentu (załącznik 1, rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 20 lutego 2003r)

Informacje dodatkowe:
- moduł analizuje sprzedaż na podstawie dokumentów FS, RS i PI
- Przypisanie kontrahenta do grupy odbiorców (1,2,...,10) odbywa się poprzez wybranie grupy w kartotece firm (zakładka parametry). Grupa powinna mieć nazwę numeryczną (1,2,...,10) a w opis powinien być zgodny z opisem na raporcie wzorcowym (1 - zakłady opieki zdrowotnej, itd...)
Uwaga !!! Warunkiem koniecznym poprawnego działania modułu jest zdefiniowanie w programie subiekt wszystkich dziesięciu grup firm.
- W przypadku sprzedaży na paragon, sprzedaż "wpadnie" do grupy 4 - sklepy zielarsko medyczne
- W analizie będą uwzględniane wyłšcznie towary, które w polu SWW będš miały wpisane "1", "T" lub "t"