Należności wybranej grupy firm

Zestawienie umożliwia szybki przegląd należności dla wybranej grupy firm.
Moduł stanowi uzupełnienie zestawienia, które analizuje FS rozliczone w zadanym okresie w rozbiciu na grupę kontrahenta
Poniższe zdjęcia pokazują sposób działania modułu oraz wynik końcowy.