Powiązania FS <-> WZ

Moduł umożliwia sprawdzenie (i wydrukowanie) informacji na temat WZ źródłowych dla wybranej zbiorczej Faktury VAT sprzedaźy.
Analogicznie - możliwe jest sprawdzenie, w skład której faktury zbiorczej wchodzi wybrana WZtka.
Poniższe zdjęcia ilustrują działanie modułu.