Należności zgrupowane / wezwanie do zapłaty

Zestawienie umożliwia szybki przegląd należności dla wybranych firm.
W przeciwieństwie do subiekta, niniejsze zestawienie grupuje należności z wielu WZtek i przedstawia je jako należność do faktury zbiorczej.
Opcjonalnie możemy wybrać, czy należności z WZtek (magazynowych - bez faktur) mają być brane pod uwagę.

Kolejną funkcją modułu jest możliwość wydruku wezwania do zapłaty - nawet dla wielu firm (choć moduł uprzedza, że wynik prawdopodobnie nie będzie poprawny).

Poniższe zdjęcia pokazują sposób działania modułu oraz wynik końcowy.