Obrót brutto wg typów dokumentów sprzed. i form płatności

Zestawienie wykazuje obrót brutto na dokumentach sprzedaży z zadanego okresu w rozbiciu na typ dokumentu (FS, RS, Paragon) i formę płatności.

Poniższe zdjęcia pokazują sposób działania modułu oraz wynik końcowy.