Moduł blokujący dokumenty

Zadaniem modułu jest blokowanie dokumentów, co uniemożliwia ich poprawianie. Moduł pracuje w dwóch trybach.

  • Tryb ręczny
  • - blokowanie następuje po wywołaniu modułu i określeniu daty granicznej blokowania
  • Tryb automatyczny
  • - blokowanie następuje automatycznie. Data graniczna określana jest w pliku konfiguracyjnym (jako ilość dni wstecz >= 1). Blokowanie odbywa się raz dziennie przy pierwszym wejściu do modułu sprzedawca lub szef.

Uaktywnienie modułu w trybie automatycznych polega na wpisaniu roku <=1990 jako daty granicznej w trybie ręcznym.
Ponowna edycja dokumentu możliwa jest po odblokowaniu dokumentu - służy do tego osobny moduł.