Hurtowy wydruk faktur / wysyłka emailem

Moduł jest doskonałą pomocą dla modułu "Faktury abonamentowe" (rzeźnia faktur). Umożliwia pracę w 5 trybach:

  • Drukowanie faktur za wskazany miesiąc dla klientów, których kody są we wskazanym pliku.
  • Drukowanie wszytkich faktur za wskazany rok (domyslnie bieżący) dla określonego klienta.
  • Jak w pkt. 2 kolejno dla wielu klientów wskazanych w określonym pliku.
  • Wysyłanie faktur za wskazany miesiąc za pomocą emaila do klientów, których kody są we wskazanym pliku.
  • Wysyłanie faktur za pomocą emaila do klientów za określony miesiąc.

Oczywiśnie, na życzenie można dorobić inne warianty pracy modułu.