Zestawienie marży/narzuty dla wybranych dokumentów

Moduł szybko i przejrzyście zlicza obrót zysk i marżę (lub narzut) dla wybranych typów dokumentów (dowolne dokumenty zakupowe i sprzedażowe - obrotowe i finansowe) w zadanym okresie czasu
Moduł występuje w dwóch wariantach - dając jako wynik listę dokumentów z opcjonalnym pogrupowanie wg dni (rys.3 i 4) oraz wynik sumaryczny dla poszczególnych dni okresu (rys.5).

Poniższe zrzuty ekranów pokazują sposób działania i wynik końcowy zestawień