Auto nadawanie kategorii dokumentów wg ustalonych kryteriów

Moduł umożliwia nadawanie kategorii dokumentom, na podstawie kryteriów zdefiniowanych w osobej bazie danych.

Bardzo przydatny moduł przy złożonych schematach importu do programu Rewizor.

 

Zastosowanie modułu odciąża użytkownika od konieczności zamodzielnego nadawanie kategorii dokumentom podczas ich wypisywania.