Czytelny HTML-owy wydruk wezwania do zapłaty

Moduł umożliwia zapis wezwań do zapłaty w formacie HTML, a co za tym idzie ich wydruk na dowolnej drukarce.
Plik HTML generowany jest na podstawie wzorca, dzięki czemu mamy dowolną możliwość kształtowania wyglądu dokumentu. Każdy wzorzeć skłąda się z trzech części - nagłówek, pozycje i stopka wydruku.
Podstawowy wzorzec składa się z 3 plików std1.txt, std2.txt i std3.txt.
Możemy stworzyć dowolną liczbę wzorców, a ich prefix podajemy jako pierwszy parametr modułu (rys.1)

Moduł szczególnie przydaje się, gdy wezwania do zapłaty wysyłamy faksem. Standardowy (tekstowy) wydruk subiekta cechuje się małą czytelnością
Poniższe zdjęcia pokazują sposób działania modułu.