Prowizja wg kategorii z dokumentów rozliczonych w okresie

Moduł powstał w celu szybkiego rozliczania prowizyjnego pracowników.
Faktury VAT wystawiane przez danego handlowca / akwizytora muszą posiadać odpowiednią kategorię (np. nazwisko pracownika). Moduł zlicza tylko i wyłącznie dokumenty w pełni rozliczone w zadanym okresie. Jako datę rozliczenia dokumentu przyjmuje się datę ostatniej-całkowitaj spłaty należności związanej z danym dokumentem.
Zestawienie wykazuje obrót netto, zysk, marżę procentową oraz wyliczoną prowizję (parametr) od obrotu
Dane przedstawione są w spsób zbiorczy - w rozbiciu na kategorie oraz w sposób szczegółowy - z wyliczeniem dokumentów składających się na obrót we wskazanej kategorii.

Zastosowane podejście powoduje, że pracownicy otrzymują zapłatę prowizyjną tylko i wyłącznie od faktur faktycznie zapłaconych. Powoduje to, że handlowiec jest osobiście zainteresowany czy jego klient zapłaci za wystawioną fakturę (sam zajmuje się windykacją; nie wystawia faktur jeśli wie, że zapłata nie jest pewna), a pracodawca nie musi płacić prowizji od czegoś na czym jeszcze nie zarobił :)
Poniższe zdjęcia pokazują sposób działania modułu oraz wynik końcowy.
UWAGA ! W ofercie mamy jeszcze kilka podobnych wariantów zestawień bazujących na analizie dokumentów rozliczonych w zadanym okresie. Przykładowo jedna z analiz opiera się na podziale wynikającym z grupy firmy kupującej, inna opiera swój podział na pracowniku obsługującym daną firmę (odpowiednie pole w kartotece firmy). Kolejny wariant analizuje tylko jedną wybraną kategorię.