Aktualności

Subiekt GT - Dodatki, Rozszerzenia, Raporty, Analizy, Automatyzacja Pracy, Import / Eksport danych.

 

Na tej stronie znajdują się informacje o nowościach w ofercie firmy NetSetup.

 

*** Zapraszamy do współpracy ***

 

 

2021-09-21

 

 

Nowe wersje dodatków dla Subiekta GT:

 • Uniwersalny Import Towarów i Dokumentów z CSV (v5.1) (link)
 • Uniwersalny Import Towarów z CSV (v7.1) (link)

 

2021-07-30

 • Auto Windykator dla Subiekta GT (v2.5) (link)
 • Aktualizacja programu Inwentaryzator (v2.3) (link)

 

2021-01-27

 

Nowa wersja programu:

 • Dokumenty Seryjne dla Subiekta GT (v1.3) (link)

 

2021-01-05

 • Aktualizacja programu Inwentaryzator (v2.2) (link)

 

2020-10-28

 • Auto Kompletacja v3.3  -  szczegóły w changelogu (link)

 

2020-10-20


Subiekt 4 DOS - generator JPK_V7 - już dostępny.

Szczegółowe informacje dostępne są tutaj.

 

2020-08-27

 

 • Automatyczne Zamówienia do Dostawców Typ 5 (v2.9)  (link)
 • Automatyczne Zamówienia do Dostawców Typ 4 (v4.3)  (link)
Szczegóły w opisie zmian.


 

2020-04-09

 

 • Automatyczne Zamówienia do Dostawców Typ 5 (v2.8) - a w niej zmiany dotyczące wyliczania dni martwych, lepsze zaokrąglenia oraz dodatkowy moduł cache_rem (link)

 

2019-11-06

 • Uniwersalny Eksport Danych z GT do TXT/CSV/XLS (v3.5) (link) - a w niej możliwość odpalania skrytów po poprawnym przesłaniu pliku na serwer FTP (np. wywołanie zewnętrznego API)

 

 

2019-08-28

 • Aktualizacja programu Inwentaryzator (v2.1) (link)
 • Auto Windykator dla Subiekta GT (v2.4.8) (link)

 

2019-03-01

 

Nowe wersje programów:

 

 • Automatyczne Zamówienia do Dostawców Typ 5 (v2.5.2)  (link)
 • Analiza sprzedaży + wspomaganie tworzenia zamówień + aktualizacja stanów minimalnych (v 1.7.2) - opis zmian na stronie z programem  (link)

 

Szczegóły w opisach zmian na stronach ww programów

 

2019-01-04

 

Nowa wersja programu Automatyczne Zamówienia do Dostawców Typ 5 (v2.4)  (link)

 

2018-11-13

 

Nowe wersje dodatków dla Subiekta GT:

 • Dokumenty Seryjne dla Subiekta GT (v1.2) (link)
 • Automatyczne Zamówienia do Dostawców Typ 5 (v2.3)  (link)

Szczegóły w opisach zmian na stronach ww programów.

 

 

2018-07-13

 

Nowy program - Dokumenty Seryjne dla Subiekta GT (link)

- program umożliwia masowe wypisywanie dokumentów np. abonamentowych - na podstawie szablonów

 

2018-06-26

 

Nowe dodatki dla programu Subiekt 4 DOS. Długo oczekiwane generatory plików JPK_FA i JPK_MAG:

 

 • Subiekt 4 - generator JPK_FA v1.0  (link).
 • Subiekt 4 - generator JPK_MAG v1.0  (link).

Szczegółowe informacje o programach, wersje demo oraz informacje na temat cen (również cen pakietu JPK_FA + JPK_MAG) - dostępne pod ww linkami.

 

 

2018-06-05

 

 • Nowa wersja (v1.4) programu Auto Blokowanie Dokumentów (link).

Szczegółowe informacje o zmianach - dostępne są w opisie zmian dostępnym na dole strony z opisem.

 

 

2018-03-05

 

Nowa wersja (v1.3) programu Wbudowana Analiza Kontrahentów dla Subiekta GT (link)

 

 

2018-01-30

 

Nowa wersja programu Sprawdzarka Dokumentów (v3.2) (link)


Nowa wersja została wyposażona w dodatkowe możliwości -  moduł zbierający dane statystyczne oraz moduł raportujący te dane.
Szczegóły dostępne są na stronie z opisem programu (i w opisie zmian). Moduł raportujący jest opcjonalnym dodatkiem płatnym.

 

2018-01-11


Subiekt 4 DOS - generator JPK_VAT  - dostępna wersja 1.2. Szczegółowe informacje dostępne są tutaj.


2017-12-13


Subiekt 4 DOS - generator JPK_VAT  - dostępna wersja 1.1. Szczegółowe informacje dostępne są tutaj.

 

2017-11-30


Subiekt 4 DOS - generator JPK_VAT  - już dostępny.

Szczegółowe informacje dostępne są tutaj.

 

 

2017-10-28

 

Ze względu na fakt, iż od 2018 konieczne będzie wysyłanie JPK (Jednolity Plik Kontrolny) - użytkownicy programu Subiekt 4 mogą zwrócić uwagę na program eksportujący dane z tego programu do formatu EPP.

Więcej informacji tutaj.

 

 

2017-10-10

 

 

Nowy program -Terminy Ważności dla Subiekta GT (link)

- program umożliwia wyszukanie towarów, którym kończy się termin ważności. Analiza może być przeprowadzana również w formie zautomatyzowanej - cyklicznej, z raportem wysyłanym w formie emaila !

 

Nowe wersje dodatków dla Subiekta GT:

 • Uniwersalny Import Towarów i Dokumentów z CSV (v4.7) (link)
 • Uniwersalny Import Towarów z CSV (v6.6) (link)
 • Auto Windykator dla Subiekta GT (v2.4.2) (link)

 

2017-05-17

 

Nowe wersje dodatków dla Subiekta GT:

 • Uniwersalny Import Towarów i Dokumentów z CSV (v4.3) (link)
 • Uniwersalny Import Towarów z CSV (v6.3) (link)

Szczegóły w opisach zmian na stronach ww programów.

 

2017-05-05

 

Nowe wersje dodatków dla Subiekta GT:

 • Uniwersalny Import Towarów i Dokumentów z CSV (v4.2) (link)
 • Uniwersalny Import Towarów z CSV (v6.2) (link)
 • Uniwersalny Eksport Danych z GT do TXT/CSV/XLS (v3.4) (link)

Szczegóły w opisach zmian na stronach ww programów.


2017-02-13

 

Nowe wersje:

 • Scalacz Dokumentów (v1.4)  (dodano m.in. obsługę dokumentów walutowych) (link)
 • Uniwersalny Import Towarów i Dokumentów z CSV (v4.0.1) (link)

 

2017-01-05

 

Nowa wersja (v2.5) programu  Multistany II dla Subiekta GT.

Szczegóły w opisie zmian na stronie programu. (link).

 

2016-12-20

 • Aktualizacja programu Inwentaryzator (v2.0) (link)

 

2016-11-02

 

Nowy program - Wbudowana Analiza Kontrahentów (link)

(częstotliwość zakupowa, średni zysk i nie tylko ...)

 

Program bazuje na koncepcji programu Multi Stany 2 i pozwala wyliczać różne wartości dla kontrahentów oraz wgląd do tych danych z poziomu Subiekta GT.

 

 

2016-09-20

 

Nowe wersje dodatków dla Subiekta GT:

 • Foto Downloader (v1.1.1) (link).
 • Uniwersalny Import Towarów i Dokumentów z CSV (v4.0) (link)
 • Uniwersalny Import Towarów z CSV (v6.0) (link)
 • Uniwersalny Eksport Danych z GT do TXT/CSV/XLS (v3.3)  (link)
 • Operacje masowe - zbiorcze kasowanie dokumentów (v1.7) (link).
Szczegóły w opisach zmian na stronach ww programów.

2016-07-20

 • Nowy program - Automatyczne Zamówienia do Dostawców Typ 5 (auto_zd5) - a w nim bardzo dużo zmian w stosunku znanego od dawna programu auto_zd4. Opis w przygotowaniu, informacje o zmianach dostępne na stronie programu (link)
 • Auto Kompletacja v3.0  - a w niej moduł dekompletacji - szczegóły w changelogu (link)

2016-03-09

 

Nowa wersja (v2.4) programu  Multistany II dla Subiekta GT.

Szczegóły w opisie zmian na stronie programu. (link).2016-02-29

 • Automatyczne zamówienia do dostawców Typ IV (v4.2.1), a w niej m.in. możliwość multi wyboru dostawców (link).

 

2016-01-13

 

Nowy wersja programu  Zbiorczy Analizator Cenników Dostawców (v2.5) - szczegóły w opisie zmian  (link).

 

2016-01-08

 

Nowa wersja (v2.3) programu  Multistany II dla Subiekta GT.

Szczegóły w opisie zmian na stronie programu. (link).


 

2016-01-07

 • Auto Kompletacja v2.9  - a w niej sporo zmian - szczegóły w changelogu (link)

 

2015-12-30

 • Automatyczne zamówienia do dostawców Typ IV (v4.0), a w niej m.in. możliwość definiowania stanów minimalnych per magazyn (link)

2015-12-23

 • Aktualizacja programu Rozliczenie Handlowców i Rozliczenie Handlowców PRO (v3.4)  - dodano możliwość przypisania handlowca do dokumentu poprzez pole własne rozszerzone typu słownikowego (link)
 • Uniwersalny Import Towarów i Dokumentów z CSV (v3.93) (link)
 • Uniwersalny Import Towarów z CSV (v5.82) (link)
 • Nowa wersja programu Sprawdzarka Dokumentów (v2.8) (link)

 

2015-11-10

 

Nowa wersja programu Sprawdzarka Dokumentów (v2.7.1) (link)

 

 

2015-10-23

 

Nowa wersja (v2.1.1) programu  Multistany II dla Subiekta GT a w niej:

 

 • Dodano obsługę nowych  informacji - ilość na WZ w ostatnich X dniach
 • Pojawiła się wersja PRO programu, która pobiera dane z innej bazy danych (inny podmiot, firma) - w tym przypadku synchronizacja towarów następuje po symbolu towar.
Szczegóły w opisie zmian na stronie programu. (link).

 


 

2015-09-29

 

Aktualizacja programu Zaawansowana Obsługa Zamówień (v 1.8)  - a w niej tryb oszczędnego wykorzystywania Sfery (link)

Informacja o sposobie aktywacji trybu - w opisie zmian.

 

2015-07-30

 

 • Nowy program - Scalacz Dokumentów - służący do tworzenia jednego dokumentu na podstawie wielu wybranych - co szczególnie może się przydać w przypadku wielu zamówień do/od jednego kontrahenta.
 • Automatyczne zamówienia do dostawców Typ IV (v3.8) (link)

Szczegółowe informacje o zmianach - dostępne są tradycyjnie w opisach zmian dostępnych na końcu stron opisujących poszczególne programy.

 

2015-07-21

 

 • Nowa wersja (v1.3) programu Auto Blokowanie Dokumentów (link).
 • Nowa wersja programu Sprawdzarka Dokumentów (v2.6.2) (link)

Szczegółowe informacje o zmianach - dostępne są tradycyjnie w opisach zmian dostępnych na końcu stron opisujących poszczególne programy.

 

2015-06-29

 • Nowa wersja (v1.6) programu  Multistany II dla Subiekta GT.  Dodano obsługę nowych  informacji - ilość na WZ w zadanym roku (link).

 

2015-06-10

 

 • Automatyczne zamówienia do dostawców Typ IV (v3.7.1) Opis zmian dostępny na sdole strony z opisem programu (link)

 

2015-03-05

 • Nowa wersja (v1.5) programu  Multistany II dla Subiekta GT.  Dodano obsługę nowych  informacji (O- ilość na dokumentach sprzedaży z Odłożonym skutkiem magazynowym i Y- Stan aktualny minus ilość na dokumentach sprzedaży z Odłożonym skutkiem magazynowym)  (link).

2015-02-18

 • Nowy program: Auto Kategorie Dokumentów (+Pola Własne). Program umożliwia zautomatyzowane nadawanie / zmianę kategorii i pól własnych rozszerzonych dla dokumentów obrotowych i magazynowych w oparciu o zdefiniowane warunki. (link)

 

2015-01-30

 • Nowa wersja (v4.1) programu  Porównanie dokumentów 2 dla Subiekta GT, a w niej możliwość uwzględnienia w porównaniu również Remanentu na dzień dowolny (link)

 

2015-01-16

 • Aktualizacja programu Analiza sprzedaży + wspomaganie tworzenia zamówień + aktualizacja stanów minimalnych (v 1.6) - opis zmian na stronie z programem  (link)

 

2014-12-29

 

Nowa wersja programu  Multi Archiwizer dla SQL (v5.0.5) (link)

 

2014-12-05

 • Nowa wersja (v4.0) programu  Porównanie dokumentów 2 dla Subiekta GT, a w niej możliwość uwzględnienia w porównaniu również Remanentu na dzień bieżący (a nie tylko wybranych dokumentów) oraz możliwość pracy na dwóch podmiotach (link)
 • Auto Kompletacja v2.3.01  - a w niej możliwość drukowania receptur ze zdjęciem (pobieranym ze wskazanego katalogu) (link)
 • Mała aktualizacja programów :
  Uniwersalny Import Towarów i Dokumentów z CSV (v3.92) (link)
  - Uniwersalny Import Towarów z CSV (v5.81) (link)
  -
  Multi Archiwizer dla SQL (v5.0.3) (link)
Opisy zmian i aktualne wersje demonstracyjne dostępne są na wyżej wskazanych stronach

2014-11-24

 • Aktualizacja programu Rozliczenie Handlowców i Rozliczenie Handlowców PRO (v3.3)  - dodano obsługę dokumentów ZW oraz poprawiono błędy w analizie na poziomie grupy towarowej - szczegóły w opise zmian (link)

 

2014-11-20

 • Nowa wersja programu  Auto Windykator dla Subiekta GT (v2.2.1) a w niej m.in. możliwość włączenia do analizy zobowiązań (jako należności ujemne), opcjonalny plugin grupujący kontrahentów oraz optymalizacja wykorzystania połączenia SMTP podczas rozsyłania emaili (link)
 • Nowy wersja programu  Zbiorczy Analizator Cenników Dostawców. Wersja 2.0.3 umożliwia znacznie bardziej wyrafinowaną analizę danych - szczegóły w opisie zmian oraz w (nowym) pliku konfiguracyjnym konfiguracja.cfg (link).

 

2014-11-17

 

 • Nowa wersja programu:  Automatyczne Rabaty dla kontrahentów (link).

 

2014-11-08

 

 

 • Aktualizacja programu Rozliczenie Handlowców PRO (v3.2)  (link)
 • Aktualizacja programu Operacje masowe - zbiorcze kasowanie dokumentów (link).

 

 

 

2014-11-06

 

Aktualizacja programu Multi Archiwizer dla SQL (v5.0.1) - a w niej:

- wczesne ostrzeganie od brakującym miejscu (jeśli w danej lokalizacji jest mniej miejsca niż sumaryczna ilość archiwizowanych baz (+10%)

- poprawienie działania aplikacji w sytuacjach krytycznych (uszkodzenie / brak miejsca w lokalizacji podstawowej)

 

Aktualna wersja na stronie programu (link)

 

2014-10-29

 

Aktualizacja programów dla Subiekta GT:

 • Uniwersalny Eksport Danych z GT do TXT/CSV/XLS (v3.2)  (link)
 • Automatyczne zamówienia do dostawców Typ IV (v3.4)  (link)
 • Zaawansowana Obsługa Zamówień (v 1.7.3)  (link)

Opis zmian i aktualne wersje - dostępne na stronie z opisem danego programu.

 

 

2014-10-01

 • Aktualizacja programu Multi Archiwizer dla SQL (v4.1) - a w niej m.in. możliwość odpalania skryptów startowych/końcowych (np. mapowanie dysków sieciowych) oraz możliwość aktualizacji statystyk baz danych (co znakomicie przyspiesza działanie większych baz danych) (link)
 • Auto Kompletacja v2.2  - a w niej sporo zmian w stosunku do wersji 1 (link)

Opis zmian i aktualne wersje - dostępne na stronie z opisem danego programu.

 

 

2014-09-11

 • Aktualizacja programu Kolektor dla programu Subiekt GT Sfera (v2.9) - a w niej rozwiązanie kwestii konwersji kodów upca na ean13 (na poziomie kolektora lub programu) oraz zmodyfikowana dokumentacja, która _dokładnie_ opisuje kwestię konfiguracji CipherLab-a 8300 (kompletny reset, wgranie AG Runtime i ustawień). (link)

 

2014-08-14

 • Nowa wersja programu  Rozliczenie Handlowców dla programu Subiekt GT (v3.1) (link).
 • Rozliczenie Handlowców PRO - rozwinięta wersja programu, pozwalająca na analizę dokumentów na poziomie grupy towarowej oraz zmienne prowizje dla handlowców (link).

 

2014-07-15

 

Aktualizacja programów:

 • Uniwersalny Import Towarów i Dokumentów z CSV (v3.9) (link)
 • Uniwersalny Import Towarów z CSV (v5.8) (link)

Dodano obsługę pól własnych rozszerzonych (typu Tekst, Data, Liczba, Kwota) oraz pól Kod Dostawy i Termin Ważności (na poziomie pozycji dokumentów przychodowych).

 • Analiza sprzedaży + wspomaganie tworzenia zamówień + aktualizacja stanów minimalnych (v 1.5.02) - a w niej opcjonalna analiza zejścia towarów również na RW (nie tylko WZ) (link)

 

 

 

2014.06.06

 • Nowa wersja programu Windykator dla Subiekta GT (v2.0) a w niej m.in. wielo-walutowość (link)
 • Nowa wersja programu Uniwersalny Eksport Danych z GT do TXT/CSV/XLS. Wersja 3.1 wprowadza wiele nowości, opisanych w changelogu (link)
 • Nowa wersja programu Import Kontrahentów z CSV (v1.2) - z obsługą kolejnych pól.  (link).

 

Opis zmian i aktualna wersja - dostępne na stronie z opisem programu

 

2014-04-24

 • Nowa wersja programu Automatyczne zamówienia do dostawców Typ IV (v3.3) - a w niej tryb Multi-ZD (możliwość generowania wielu ZD na podstawie pola podstawowy dostawca)  (link)
 • Nowa wersja programu  Homebanking - eksport do BZ WBK z obsługa nowego formatu przelewów (link).

 

2014-04-01

 

Aktualizacja programów:
Uniwersalny Import Towarów i Dokumentów z CSV (v3.7)
(link)
i
Uniwersalny Import Towarów z CSV (v5.7)
(link)
dla Subiekta GT Sfera.

Szczegółowe infomacje o zmianach dostępne są na stronach z opisami.

 

2014-01-30

 

Aktualizacja programów:
Uniwersalny Import Towarów i Dokumentów z CSV (v3.6)
(link)
i
Uniwersalny Import Towarów z CSV (v5.6)
(link)
dla Subiekta GT Sfera.

Dodano m.in. możliwość importu kompletów wraz ze składnikami.

Szczegółowe infomacje o zmianach dostępne są na stronach z opisami.

 

2014-01-22

 

 • Nowy program: Zbiorczy Analizator Cenników Dostawców. Program przeznaczony dla firm, które chcą kupować towary po najniższej cenie ! (link).
 • Aktualizacja programu   Multi Archiwizer dla SQL (v3.2) - a w niej dodatkowa możliwość testu integralności archiwizowanych baz danych  (link)

 

2013-12-31

 

Nowy program: Operacje masowe - zbiorcze kasowanie dokumentów. Program będzie szczególnie przydatny dla firm, które chcą odchudzić bazę danych Subiekta GT (link).

 

 

2013-12-30

 • Aktualizacja programów:
  Uniwersalny Import Towarów i Dokumentów z CSV (v3.5)
  (link)
  i
  Uniwersalny Import Towarów z CSV (v5.5)
  (link)
  dla Subiekta GT Sfera.
  Nowe wersje wymagają komponentów ActiveX.
 • Aktualizacja programu Kolektor dla programu Subiekt GT Sfera (v2.8.4) (link)

Szczegółowe informacje o zmianach - dostępne są tradycyjnie w opisach zmian dostępnych na końcu stron opisujących poszczególne programy.

 

2013-12-13

 

Nowa wersja programu Automatyczne zamówienia do dostawców Typ IV (v3.2). Demo i opis zmian - na stronie programu  (link)

 

2013-12-10

 

Nowy program: Import Kontrahentów z CSV. Program będzie szczególnie przydatny dla firm, które przechodzą z innego programu na Subiekta GT  (link).

 

 

2013-12-04

 • Aktualizacja programów:
  Uniwersalny Import Towarów i Dokumentów z CSV (v3.0)
  (link)
  i
  Uniwersalny Import Towarów z CSV (v5.0)
  (link)
  dla Subiekta GT Sfera.
  Dodano obsługę nowych pól oraz możliwość wypisywania dokumentu inwentaryzacji cząstkowej.

Obydwa programy przystosowane zostały do współpracy z systemem NAVIREO.

Generalnie, wszystkie nasze dodatki dla Subiekta GT mogą współpracować z Navireo - szczegóły na temat konfiguracji dostępne są tutaj.

 • Nowa wersja programu Sprawdzarka Dokumentów (v2.5.1) (link)

Szczegółowe informacje o zmianach - dostępne są tradycyjnie w opisach zmian dostępnych na końcu stron opisujących poszczególne programy.

 

2013-10-30

 • Subiekt 4 odwrotne obiążenie - dostępna jest modyfikacja wzorca wydruku faktur dla odwrotnego obciążenia. Koszt modyfikacji wzorca (STD002.LAY) wraz z modułem wspomagającym (ns_vatoo.app) - 250 zł netto.
 • Subiekt 4 - rejestr VAT 2013 uwzględniający odwrotne obciążenie (aktualizacja programu Rejestr VAT 2011)

Zainteresowanych prosimy o kontakt

 

2013-10-28

 • Aktualizacja (v2.3) programu Rozliczenie Handlowców dla programu Subiekt GT (link).
 • Duża aktualizacja programu Sprawdzarka Dokumentów (v2.4) (link)

Szczegółowe informacje o zmianach dostępne są na dole stron z opisami ww programów.

 

2013-10-18

 

Poprawa błędu z wersji 1.8.2 -  w programie Windykator dla Subiekta GT.

Opis zmian i aktualna wersja (1.8.4) - dostępne na stronie z opisem programu (link)

 

2013-09-23

 

Aktualizacja programu Windykator dla Subiekta GT (v1.8.2)

Opis zmian i aktualna wersja - dostępne na stronie z opisem programu (link)

 

2013-08-12

 • Nowy program Podstawowy Dostawca (link)
 • Aktualizacja programu Automatyczne zamówienia do dostawców Typ IV (v2.9)  (link)
 • Aktualizacja programu Sprzedaż Towarów z 3 miesięcy (v1.2) (link)
 • Aktualizacja programu Inwentaryzator (v1.2) (link)
 • Aktualizacja programu Kolektor dla programu Subiekt GT Sfera (v2.8.1) (link)

Opisy zmian i aktualne wersje demo - na stronach z opisami ww programów.

 

2013-07-26

 • Aktualizacja programu Automatyczne zamówienia do dostawców Typ IV (v2.8)
  Dodano filtrację wg Podstawowego Dostawcy oraz kolumnę z Symbolem u Dostawcy oraz możliwość nieuwzględniania jednostki zbiorczej (nowy parametr w pliku konfiguracyjnym)j.
  Szczegóły w opisie zmian na stronie programu (link)
  (niebawem pojawi się również nowy program do zbiorczej zmiany Podstawowego Dostawcy !)
 • Nowy program  Sprzedaż Towarów z 3 miesięcy (link)

 

2013-05-29

 • Aktualizacja programu Automatyczne zamówienia do dostawców Typ IV (v2.6)
  Dodano:
  - możliwość pomijania w analizie towarów i WZtek ze wskazaną flagą własną
  - zamianę kompletów na składniki podczas generacji ZD
  Szczegóły w opisie zmian na stronie programu (link)
 • Mała poprawka programu Sprawdzarka Dokumentów (v2.0.3)  (link)

 

2013-05-09

 • Aktualizacja programu Kolektor dla programu Subiekt GT Sfera (v2.8.1) 
  Dodano opcjonalne wyszukiwanie kodów kreskowych w polu Symbol Towaru oraz obsługę dokumentów typu Paragon i Paragon Imienny. Szczegółowe informacje o zmianach dostępne są pod linkiem opis zmian na stronie programu  (link).

 

2013-04-22

 • Nowa wersja programu Sprawdzarka Dokumentów (v2.0). Dodano m.in. możliwość wyszukiwania dokumentów po numerze oraz wyszukiwanie towarów z uwzględnieniem dodatkowych kodów kreskowych. Opis zmian i aktualna wersja na stronie programu  (link)

 

2013-04-08

 • Aktualizacja programów:
  Uniwersalny Import Towarów i Dokumentów z CSV (v2.1)
  (link)
  i
  Uniwersalny Import Towarów z CSV (v4.9)
  (link)
  dla Subiekta GT Sfera.
  Dodano możliwość wsadowego uruchamiania programu w oparciu o profile
  oraz filtrację danych wejściowych.
 • Poprawka programu Windykator (v1.7.3) dla klientów pracujących na SQL 2005 (link)
 • Poprawka programu Rozliczenie Handlowców (v2.0.1) (błąd pojawił się po konwersji bazy do wersji >= 1.31SP1 HF1) (link)

 

Opisy zmian i aktualne wersje demo - na stronach z opisami ww programów.

 

2013-02-18

 • Aktualizacja programu Kolektor dla programu Subiekt GT Sfera (v2.7) 
  Dodano m.in. obsługę dodatkowych kodów kreskowych. Szczegółowe informacje o zmianach dostępne są pod linkiem opis zmian na stronie programu  (link).
 • Aktualizacja programu Automatyczne zamówienia do dostawców Typ IV (v2.4) (link)
 • Mała aktualizacja programu Automatyczne Zamówienia do Dostawców (typ 1) / towary poniżej stanu minimalnego (v2.5) (link)
 • Poprawka do programu  Multi Archiwizer dla SQL (v3.0.1) (link)

 

2013-02-04

 • Duża aktualizacja (v2.0) programu Rozliczenie Handlowców dla programu Subiekt GT
  Dodano m.in. uproszczony tryb pracy programu (analiza dokumentów w oparciu o datę wystawienia, bez względu na rozliczenie) oraz dodatkowy widok szczegołowy (pogrupowany wg firm) umożliwiający wielopoziomową analize danych.
  Szczegółowe informacje w opisie zmian programu  (link).
 • Mikro aktualizacja programu Windykator dla Subiekta GT (v.1.7.2) (link)

 

2013-01-16

 

Aktualizacja programu Windykator dla Subiekta GT.
Wersja 1.7 zawiera dodatkowy filtr wykluczający (termin płatności zawierający ciąg znaków np. pobranie) oraz możliwość sortowania tabeli zbiorczej należności kontrahentów.

Szczegółowy opis zmian i aktualna wersja demonstracyjna znajduje się tutaj.

 

 

2013-01-07

 

Nowy program : Import Rozrachunków z pliku CSV.

Program umożliwia import należności i zobowiązań skopiowanych z innego podmiotu Subiekta GT lub innych systemów.

 

Szczegółowy opis i wersja demonstracyjna znajduje się tutaj.

 

Pojawiły się również aktualizacje programów:

 • Sprawdzarka Dokumentów (v1.7) - z możliwością blokowania poprawy sprawdzonych dokumentów (link)
 • Generator kodów kreskowych dla Subiekta fGT Sfera (v.1.14) (link)
 • Automatyczne zamówienia do dostawców Typ IV (v2.2) (link)

 

2012-12-31

 

Aktualizacja programu Windykator dla Subiekta GT. Wersja 1.5.5  zawiera kilka poprawek i drobnych ulepszeń.

Szczegółowy opis zmian i aktualna wersja demonstracyjna znajduje się tutaj.

 

2012.12.19

 • Nowa wersja programu Uniwersalny Eksport Danych z GT do TXT/CSV/XLS. Wersja 2.5 wprowadza możliwość wysyłania wyeksportowanych danych bezpośrednio na serwer FTP (również w trybie automatycznym)

  Zaktualizowany opis, lista zmian oraz najnowsza wersja dostępne są na stronie programu (link)
 • Kolejna aktualizacja programu Sprawdzarka Dokumentów dla Subiekta GT (v1.6), w kórej dodano m.in. znakowanie auto-dokumentów magazynowych przy okazji znakowania dokumentów FS, PA i FZ. Aktualna wersja  i opis zmian na stronie programu (link).

 

2012-12.07

 • Nowa wersja (v1.5) programu  Sprawdzarka Dokumentów dla Subiekta GT, w kórej dodano m.inn:
  • możliwość "znakowania" zeskanowanych dokumentów (plus filtr "pomiń dokumenty sprawdzone" przy wyborze dokumentów)
  • Wyświetlanie pozycji niezgodnych na skanowanym dokumencie

   Wersja demo i opis zmian  - dostępne na stronie programu (link).

 

2012-12-03

 • Aktualizacja programu Uniwersalny Import Towarów i Dokumentów z CSV (v1.9) i Uniwersalny Import Towarów z CSV (v4.8) dla Subiekta GT Sfera.

  Dodano możliwość synchronizacji po dodatkowych kodach kreskowych oraz obsługę kolejnych 3 pól kartoteki towarowej.

  Opisy zmian i aktualne wersje demo - na stronach programów:

 

2012-11-22

 

Nowa wersja programu Windykator dla Subiekta GT.

Wersja 1.5  zawiera sporo udoskonaleń m.in. :

 • możliwość wysyłki SMSów na kilka numerów telefonu
 • możliwość wysyłki emaili na kilka adresów (oraz ulepszony sposób wyboru adresów)
 • ulepszony przegląd historii windykacji
 • możliwość sprawdzania stanu konta (ilość środków na SMSy) na serwerze SMSAPI

Szczegółowy opis zmian i wersja demonstracyjna znajduje się tutaj.

 

2012-11-19

 

Nowy program: Windykator dla Subiekta GT (oraz Rewizora GT).

 

Program przeznaczony jest dla firm, które mają problemy z terminową zapłatą należności - czyli dla wszystkich firm, które sprzedają na przelew.

 

Szczegółowy opis i wersja demonstracyjna znajduje się tutaj.

 

2012-10-23

 • Duża aktualizacja programu  Multi Archiwizer dla SQL (v3.0).

  Główne zmiany:
  - powiększono liczbę lokalizacji, do których program replikuje kopie baz danych,
  - dodano możliwość wysyłania kopii na serwer FTP,
  - raporty z działań programu wysyłane mejlem (zawsze lub tylko w przypadku błędów)

  Wersja demo i opis znajduje się tutaj.
 • Aktualizacja programu Uniwersalny Import Towarów i Dokumentów z CSV dla Subiekta GT Sfera. Opis zmian i program (v1.7) dostępny jest na stronie z opisem  (link)
 • Aktualizacja (v4.6) programu Uniwersalny Import Towarów z CSV dla Subiekta GT Sfera - (link)

 

2012-10-11

 • Mała aktualizacja dodatków dla Subiekta GT:
  - Porównanie dokumentów 2 (link)  (program zastępuje Porównanie dokumentów)
  - Auto Kompletacja (link)
  - Automatyczne Zamówienia do Dostawców (typ1) / Towary poniżej stanu minimilanego (link)
  - Automatyczne Zamówienia do Dostawców (typ 4) (link)

  Opisy zmian oraz aktyualne wersje - dostępna na stronach z opisami poszczególnych programów.

2012-10-10

 • Nowa wersja (v1.4) programu  Multistany II dla Subiekta GT.  Dodano obsługę nowych  informacji (WM:X - Średnio-Miesięczne Wydania Magazynowe (WZ,RW,MM) w ostatnich X miesiącach).
  Zaktualizowany opis programu, wraz ze zdjęciami pokazującymi sposób konfiguracji oraz wersja demo i lista zmian - dostępne na stronie programu (link).
 • Program MultiStany (wersja 1) - zostaje wycofany ze sprzedaży (multi stany 2 w całości go zastępuje)

 

2012-09-25

 • Duża aktualizacja programu  Automatyczne Zamówienia do Dostawców (typ 4).

  Najważniejsze zmiany w wersji 2.0:
  - dwa tryby pracy (standardowy - w oparciu o obroty w okresach minionych, alternatywny - w oparciu o stany minimalne),
  - możliwość wyłączenia zaokrągleń
  - uwzględnianie ilości na niezrealizowanych Zamówieniach od Klientów (wszystkich lub tylko z rezerwacją). 

  Szczegółowy opis zmian dostępny jest na stronie z opisem programu (link).
 • Nowy program Umowy Kupna-Sprzedaży telefonów.
  Program, można traktować jako pokaz możliwości w zakresie ułatwienia pracy przy często wykonywanych czynnościach.
  Jest to również przykład możliwości generowania zupełnie nowych dokumentów - na podstawie danych zawartych w bazie Subiekta GT. 
  Opis i demo na stronie z opisem programu  (link)

 • Mała aktualizacja  programu  "Auto kompletacja". Opisz mian  na stronie z opisem programu  (link)

 

2012-08-22

 • Nowy program "Eksport Faktur do FK - Mikroplan". Opis i demo na stronie z opisem programu  (link)

 

2012-08-13

 • Od dzisiaj, za nasze programy można płacić kartą kredytową poprzez system płatności PayPal. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt.
Standardowe_logo_PayPal

2012-08-02

 • Nowa wersja programu: Uniwersalny Import Towarów i Dokumentów z CSV. Opis zmian i program (v1.6.1) dostępny jest na stronie z opisem  (link)
 • Mała aktualizacja (v4.5.1) programu Uniwersalny Import Towarów z CSV - (link)

2012-07-26

 • Nowy program "Korekty Zbiorcze" - ułatwiający wypisanie zbiorczej korekty do wielu dokumentów. Opis i demo na stronie z opisem programu  (link)
 • Porównanie dokumentów 2- rozszerzona wersja porównywarki dokumentów - wzbogacona o możliwość porównywania cen. Wersja demo dostępna na stronie z opisem (link)

 

 

2012-06-05

 

Promocja !!!

Od dzisiaj do końca czerwca,

przy zakupie dowolnego naszego programu -

istnieje możliwość zakupu:

Sfery dla Subiekta GT z rabatem 33% (czyli za 462 zł netto),

programu Multi Archiwizer dla SQL za 150 zł netto,

programu ns_logon za 250 zł netto.

 

 • Nowa wersja  (v3.3.1) programu Porównanie dokumentów.  Przy wyborze dokumentów - dodano możliwość filtracji wg daty. Dodano również klawisz Informator, który wywołuje Informator o Towarze dla aktualnie podświetlonego w tabeli towaru (funkcjonalność wymaga Sfery).  Wersja demo dostępna na stronie z opisem (link)
 • Nowa wersja programu  Multi Archiwizer dla SQL (v1.3.4). Opis znajduje się tutaj.
 • Nowa wersja programu ns_logon (v1.3.1). Program zapewnia centralną administrację skryptami logowania do sieci bez domeny. Więcej informacji na stronie z opisem (link)


 

 

2012-05-25

 • Dodano wersję demo programu Aktualizacja Cen Kartotekowych (link).

 

2012-05-22

 • Nowa wersja (v1.3) programu  Multistany II.  Dodano obsługę dwóch dodatkowych informacji (W-ilość na dokumentach sprzedaży z Wycofanym skutkiem magazynowym, oraz X - Stan aktualny minus sprzedaż z wycofanym skutkiem).  Program do pobrania ze strony z opisem programu (link).
 • Dodano wersję demo programu Foto Downloader (link).

 

2012-04-26

 • Nowy program "Auto kompletacja" - automatyzujący złożony proces montażu wielu kompletów. Opis i demo na stronie z opisem programu  (link)
 • Nowa wersja (v1.4) programu Rozliczenie Handlowców dla programu Subiekt GT.  Szczegółowe informacje w opisie zmian programu  (link).
 • Nowa wersja  (v3.2) programu Porównanie dokumentów.  Wersja demo dostępna na stronie z opisem (link)

 

2012-04-23

 • Unikalne rozwiązanie firmy NetSetup - program ns_logon zapewniający centralną administrację skryptami logowania do sieci. Możliwości, dostępne dotąd tylko w sieci z Windows Serwerem i domeną (Active Directory) - teraz dostępne dla wszystkich. Więcej informacji na stronie z opisem (link)
 • Nowa wersja (v 1.7.1) programu Zaawansowana Obsługa Zamówień.  Opis zmian i aktualna wersja dostępna na stronie z opisem (link)

 

 

2012-04-20

 

Zachęcamy do zakupu szkoleń multimedialnych firmy InsERT.

Pełna oferta szkoleń - dostępna jest na stronie "Akademia InsERT" (link)

 

 

2012-04-19

navireo.pl

 

Firma NetSetup dołączyła do wąskiego grona partnerów firmy InsERT, zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem nowoczesnego, otwartego systemu Navireo.

Więcej informacji o systemie: www.navireo.pl.

 

2012-04-17

 

Promocja trwa !!! Firmy, które zakupią w dniach od 10 do 20 kwietnia programy

za kwotę >=450 zł netto,

otrzymają za symboliczną złotówkę,

program Multi Archiwizer dla SQL.

Opis programu znajduje się tutaj.

 

 • Pojawiła się nowa i znacznie odświeżona wersja (v3.1) programu porównanie dokumentów. Program ma odświeżony interfejs użytkownika oraz możliwość porównywania dwóch grup różnego rodzaju dokumentów (a nie tylko 2 dokumentów). Wersja demo dostępna na stronie z opisem (link)

 

2012-04-13

 • Na stronie "Budowa serwerów" pojawił się opis rozwiązań, które proponujemy naszym klientom, w zakresie rozbudowy/modernizacji pracy w firmowej sieci komputerowej. Oferta przeznaczona jest głównie dla firm z województwa zachodniopomorskiego.

 

 

2012-04-10

 • Ukazała się nowa wersja (v4.5) programu Uniwersalny Import Towarów z CSV - a w niej sporo zmian - w szczególności obsługa cech towarów oraz nowe możliwości zmiany ceny kartotekowej. Opis zmian dostępny jest na stronie z opisem programu  (link)
 • Nowa wersja bliźniaczego programu: Uniwersalny Import Towarów i Dokumentów z CSV. Wersja 1.5 dostępna jest na stronie z opisem  (link)

 

2012-03-09

 • Nowy program: Multi Archiwizer dla SQL, niezbędny dla Wszystkich, którym zależy na bezpieczeństwie swoich danych ! Szczegółowy opis znajduje się tutaj.

 

 

2012-02-22

 • Nowy Program firmy NetSetup: Uniwersalny Import Towarów i Dokumentów z CSV. Opis programu oraz wersja demonstracyjna dostępna jest na stronie z opisem  (link)
 • Ukazała się nowa wersja (v4.0) programu Uniwersalny Import Towarów z CSV. Opis zmian dostępny jest na stornie z opisem programu  (link)

 

 

 

2012-01-19

 • Poprawka do programu Automatyczne Zamówienia do Dostawców (typ 1) / towary poniżej stanu minimalnego (v2.3) (link).
 • Dodano wersję demonstracyjną programu  Generator Kodów Kreskowych EAN-13 dla Subiekta GT Sfera. Program w wersji 1.13 do pobrania ze strony z opisem programu (link).  (Jest to jedna z dwóch wersji programu do generacji kodów kreskowych)
 • Na stronie z opisem programu  Uniwersalny Import/Aktualizacja Towarów z CSV dodano instrukcję obsługi (link)

 

 

2012-01-17

 • Nowa wersja (v1.3) programu Rozliczenie Handlowców dla programu Subiekt GT. W tej wersji wprowadzono obliczanie prowizji na podstawie zadanych parametrów - czyli  procentu prowizji, sposób liczenia (od obrotu lub od zysku) oraz uwzględnianie towarów i/lub usług. Szczegółowe informacje (również na temat aktualizacji) w opisie zmian programu  (link).
 • Mikro aktualizacja programów  Automatyczne Zamówienia do Dostawców (typ 4). (link) oraz Uniwersalny Import Towarów z CSV (link)

 

 

 

2012-01-13

 

 • Nowa wersja programu Uniwersalny Eksport Danych z GT do TXT/CSV/XLS. Wersja 2.3 wprowadza możliwość odpalania programu w trybie wsadowym (automatycznym). (link)

 

 

2012-01-12

 

 • Pojawiła się nowa wersja (1.6) programu Zaawansowana Obsługa Zamówień dla Subiekta GT. Nowa wersja zawiera poprawkę błędu związanego ze zmianą subiektowego statusu zamówienia zrealizowanego całkowicie i ewentualną rezerwacją towarów na tym zamówieniu. Program oraz opis zmian znajduje się na stronie z opisem (link)

 

 

2012-01-07

 

 • Dodano wersję demonstracyjną programu  Multistany II. Program w wersji 1.2.1 do pobrania ze strony z opisem programu (link).

 

 

2012-01-05

 

 • Od dnia dzisiejszego nastąpiła zmiana naszego konta bankowego. Prosimy o dokonywanie wpłat tylko i wyłącznie na nowe konto (BZ WBK). Numer nowego konta dostępny jest w zakładce "Kontakt" (link)

 

 


 

 

2011-12-30 -  Dodano wersję demonstracyjną programu  Homebanking - eksport do BZ WBK. Program do pobrania ze strony z opisem programu (link).

 

2011-12-29 -  Dodano wersję demonstracyjną programu  Generator Kodów Kreskowych EAN-13. Program do pobrania ze strony z opisem programu (link).

 

 

2011-12-21 - drobne aktualizacje programów:  ns_Kolektor (v.2.2.1),  Uniwerslany Import Towarów z CSV (v3.8.5) oraz Zaawansowana Obsługa Zamówień (v.1.5.1)

 

2011-12-19 - Udostępniliśmy wersję demonstracyjną programu Sprawdzarka Dokumentów (link).

 

2011-12-05 - Nowa wersja programu Zaawansowana Obsługa Zamówień. Opis zmian (wiele) oraz demo v 1.5 (wersja sprzedażowa i zakupowa) dostępne na stronie z opisem  (link).

 

2011-11-30 - Kolejna aktualizacja programu Uniwersalny Import Towarów z CSV. W wersji 3.8.1 dodano obsługę kolejnych pól Subiekta GT oraz usprawniono pracę programu. Wersja demo dostępna na stronie z opisem (link).

 

2011-11-09 - Aktualizacja programu Uniwersalny Import Towarów z CSV dla Subiekt GT Sfera. Nowa wersja demo (v3.6) dostępna na stronie z opisem (link).

 

2011-11-08 - Dodano wersję demonstracyjną odświeżonego modułu ns_inwetaryzator. Mimo wprowadzenia nowej inwentaryzacji w programie Subiekt GT, program ten jest dalej atrakcyjny dla użytkowników Subiekta Mobilnego (link).

 

2011-10-27 - Dodano wersję demonstracyjną programu Auto Blokowanie Dokumentów (link).

 

2011-10-25 - Nowy program firmy NetSetup - Rozliczenie Handlowców. Zapraszam do zapoznania się z opisem oraz wersją demonstracyjną (link).

 

2011-10-25 - Odświeżono moduł Automatyczne Zamówienia do Dostawców (typ 1) / towary poniżej stanu minimalnego, dodano wersję demonstracyjną (link).

 

2011-10-24 - Na stronie z opisem modułu ns_Kolektor dodano link do wersji demonstracyjnej (link).

 

2011-10-23 - Aktualizacja programu ns_Zamówienia. Opis zmian oraz aktualne demo na stronie programu (link).

 

2011-10-21 - Na stronie z opisem modułu Uniwersalny Import Towarów z CSV dodano link do wersji demonstracyjnej.

 

2011-10-20 - Dodano opis kolejnego programu - Automatyczne Zamówienia do Dostawców (typ 4). Opis oraz wersja demonstracyjna dostępna na stronie programu (link)

 

2011 -10-17 - Na stronie z opisem modułu Automatyczne Zamówienia do Dostawców (typ 3). dodano link do wersji demonstracyjnej.

 

2011-10.17 - Start długo oczekiwanej strony "Aktualności".

 

1999-2011 - Setki napisanych programów, w szczególności dodatków, raportów i analiz dla programów Subiekt 4, Subiekt 5 i Subiekt GT