• Multi Archiwizer
  Multi Archiwizer
 • Ekran główny
  Ekran główny

Multi Archiwizer SQL

Uwaga ! Istnieje już wersja Multi Archiwizera 7 PRO - z usługą archiwizacji do chmury - jeśli jesteś zainteresowany / zainteresowany - proszę o kontakt .

 

Multi Archiwizer dla SQL w wersji 5 - to nowy wymiar bezpieczeństwa Twoich danych.

 

Program umożliwia archiwizacje wszystkich baz danych znajdujących się na danym serwerze SQL firmy Microsoft (np. bazy programów insertowskich (subiekt gt, rewizor gt, rachmistrz gt, gratyfikant gt, gestor gt),  bazę płatnika i dowolne inne bazy).

 

Program archiwizuje każdą z baz danych do pierwszej zdefiniowanej lokalizacji.

Następnie, ta kopia może być powielona do 4 kolejnych lokalizacji (np. kolejne dyski serwera, dysk sieciowy, inny komputer w sieci)

 

Program posiada bardzo wiele cech, które umożliwiają precyzyjne zaplanowanie tworzenia kopii i bieżącą kontrolę ich wykonywania:

 

 • Bazy danych, które w nazwie mają ciąg "kopia" albo "test" mogą być opcjonalnie wykluczone z archiwizacji
 • Bazy wpisane na listę baz pominiętych - również są pomijane (plik konfiguracja.cfg)
 • Archiwa programu, mogą być opcjonalnie kompresowane do archiwum typu ZIP. Archiwa te zabezpieczone są hasłem (domyślnym lub ustalonym w konfiguracji programu)
 • Opcjonalnie możliwe jest wysłanie kopii baz na serwer FTP - np. do centrali firmy lub inny zewnętrzny serwer FTP
 • Po zakończeniu operacji archiwizacji i powielania archiwów do dodatkowych lokalizacji, każda z tych lokalizacji poddana jest operacji "czyszczenia", czyli kasowania kopii starszych niż X dni. Parametr ilości dni definiujemy niezależnie dla każdej lokalizacji (również dla lokalizacji FTP)
 • Dla wszystkich zarchiwizowanych baz opcjonalnie wykonywany jest test integralności (szybkie wykrycie uszczkodzenia bazy powoduje możliwość łatwej naprawy bazy, praca na bazie uszkodzonej powoduje nawarstwianie się błedów, co może mieć opłakane konsekwencje) oraz aktualizacja statystyk, która korzystnie wpływa na wydajność dużych baz danych
 • Po zakończeniu działania, program może wysłać mejlem sprawozdanie z przeprowadzonych operacji (zawsze lub tylko w przypadku wystąpienia błędu)
 • Wczesne ostrzeganie od brakującym miejscu (jeśli w danej lokalizacji jest mniej miejsca niż sumaryczna ilość archiwizowanych baz (+10%))

 

 

Program pracuje w dwóch trybach:

 • interaktywnym
 • wsadowym

Uruchomienie programu z parametrem "auto" powoduje pracę w trybie wsadowym - z ustawieniami takimi, jak podczas ostatniego uruchomienia w trybie interaktywnym (dane te zapisane są w pliku konfiguracja.xml).

Program może być oczywiście uruchamiany z różnych katalogów - z różnymi konfiguracjami - np. nocna archiwizacja baz danych wraz z kompresją

oraz szybka dzienna archiwizacja bez kompresji.

 

Niezależnie od trybu pracy, wszystkie wykonywane operacje zapisywane są do pliku log.txt.

 

Program idealnie nadaje się dla Biur Rachunkowych, gdzie obsługiwanych jest wiele podmiotów, jak również dla wszystkich innych firm, którym zależy na należytym zabezpieczeniu danych swojej firmy.

 

Wszyscy nasi stali klienci używają programu Multi Archiwizer

 

Zrzuty ekranu pokazują program w akcji.

 

Cena programu: 490 zł netto

 

Poniżej znajdują się odpowiedzi na najczęściej zadawana pytania (FAQ).

 

Pytanie: Mam tylko jedną bazę danych. Po co mam kupować multi_archiw, skoro mogę wykorzystać w tym celu program Archiwizer firmy InsERT

 

Odpowiedź: Program InsERTu ma kilka wad, których pozbawiony jest nasz program.

Archiwa tworzone są albo zawsze pod tą samą nazwą albo zawsze pod nową nazwą.

Pierwsza opcja jest niedopuszczalna, ponieważ posiadamy tylko jedną kopię danych (która może zawierać wykryte z opóźnieniem błędy), drugi przypadek powoduje, że kopie po pewnym czasie mogą zająć całe miejsce na dysku a tym samym przestaną się w pewnym momencie wykonywać. O tym fakcie dowiadujemy się zazwyczaj, gdy kopia jest nam pilnie potrzebna...

I wreszcie - archiwizator tworzy jedną kopię danych, a to zdecydowanie za mało aby zapewnić bezpieczeństwo danych.

 

Insert, stosuje ponadto własny format archiwizacji. W przypadku braku dodatkowego pliku *.i01, odzyskanie danych jest co najmniej kłopotliwe.

 

 

Pytanie: Jak odtworzyć kopię zrobioną programem Multi Archiwizer.

 

Odpowiedź: Jeśli kopia została skompresowana do formatu ZIP, należy najpierw rozpakować takie archiwum. Można to zrobić klikając na plik prawym klawiszem myszki i wybrać opcję Wyodrębnij wszystkie ...

Następnie, otrzymany plik *.bak można odtworzyć przy użyciu InsERT-owskiego Archiwizera.

 

 

Pytanie: Uruchamiam program z Harmonogramu Zadań, ale otrzymuję komunikat "File db.dbc" does not exist. Co robię źle ?

 

Odpowiedź: Dodając program do harmonogramu zadań, należy pamiętać aby w polu Rozpocznij w ... wpisać katalog, z którego uruchamiany jest program multi_arch.exe. Oczywiście należy również w polu Dodaj argumenty wpisać słowo auto.

 

 

Pytanie: Nie zamierzam kupić programu Multi Archiwizer. Czy jestem dzielny ?

 

Odpowiedź: Tak, bardzo.

 

 


Demo: kliknij

Aktualna wersja:5.0.5

Opis zmian: kliknij

 

Pomoc w uruchamianiu naszych programów: www.netsetup.pl/pomoc

 

Uwaga ! Wersja demo tworzy archiwa nie dające się rozpakować