ns_Logon: Centralna administracja skryptami logowania


Centralne sterowanie skryptami uruchamianymi podczas logowania do serwera, było do tej pory zarezerwowane dla sieci z systemem serwerowym (Windows Server) - z wykorzystaniem domeny (Active Directory).

 

Dzięki naszemu autorskiemu rozwiązaniu - takie możliwości dotyczą również serwerów opartych na "zwykłych" windowsach.

 

Możliwe jest więc zautomatyzowanie procesu logowania do serwera plików (również z komputerów z systemami Windows  w wersji HOME) oraz centralne zarządzanie skryptami logowania dla poszczególnych użytkowników i komputerów z poziomu serwera

 

Podczas logowania, poszczególni użytkownicy, mogą uzyskać zarówno dostęp do wspólnego dysku sieciowego, jak również do zasobów dostępnych tylko dla wybranej grupy pracowników (np. dla menedżerów).

 

Możliwy jest również dostęp do danych prywatnych danego użytkownika - tzw. katalogu domowego (widocznego na komputerze klienckim np. jako dysk H:).

Warto zwrócić uwagę na fakt, iż dostęp do swoich danych, możliwy jest z dowolnego komputera w sieci po zalogowaniu przy użyciu odpowiedniej nazwy użytkownika oraz hasła.

 

Nasz program, umożliwia również pseudo logowanie do kontrolera domeny z komputerów z systemem Windows w wersji Home lub z komputerów, które z różnych przyczyn nie mają być włączone do domeny, a konieczne jest zalogowanie się do serwera i dostęp do odpowiednich zasobów sieciowych, ustalany przez administratora.

 

 

Zalety rozwiązania:

  • program może pamiętać login i hasło - co jest szczególnie istotne w przypadku systemu Windows XP Home
  • z poziomu serwera decydujemy, które zasoby będą podmontowane dla danego użytkownika (a nawet komputera)
  • mapując zasoby ukryte, program nie wyświetla w logu ich nazwy
  • program nie wymaga żadnych bibliotek ani instalacji - jedynie kilka plików wgranych do wybranego katalogu
  • program może być uruchamiany w autostarcie
  • po uruchomieniu możliwe jest automatyczne logowanie do serwera (po zdefiniowanej liczbie sekund)
  • rozbudowane skrypty w języku FoxPro, powodują nieograniczone możliwości w zakresie kontroli procesu logowania.
  • uruchamianie plików BAT.

 

 

Co robi program ?

 

Podczas logowania do wybranego serwera, wykonywane są następujące czynności:

 

- odłączenie od aktualnie połączonych zasobów związanych z danym serwerem

- odłączenie od zasobu IPC$ (jeśli połączenie jest aktywne)

- opcjonalne odłączenie wszystkich zasobów (NET USE * /DELETE)

- połączenie do serwera z podaną nazwą użytkownika i hasłem (podłączenie do zasobu netlogon)

- pobranie pliku licencji ns_logon

 

- uruchomienie skryptu o nazwie użytkownik.fox (jeśli istnieje)

- uruchomienie skryptu o nazwie użytkownik.bat (jeśli istnieje)

 

- uruchomienie skryptu o nazwie allusers.fox (jeśli stnieje)

- uruchomienie skryptu o nazwie allusers.bat (jeśli istnieje)

- odłączenie zasobu netlogon

- zakończenie pracy.

 

 

Skrypty z rozszerzeniem fox, to fragmenty kodu napisane w języku Visual FoxPro.

Umożliwiają przeprowadzenie dowolnych operacji - możliwości w tym zakresie są nieograniczone.

 

Przykładowo, podłączenie dysku można zrealizować za pomocą wbudowanej funkcji net_use:

 

net_use("z:","serwerdysk_z")

 

Bardziej rozbudowane przykłady skryptów, dołączone są do pakietu dystrybucyjnego.

 

 

 

Cena programu: do ustalenia

 

Aktualna wersja: 1.3.1

Demo dostępne - proszę o kontakt..